Onze werkwijze

Hoe selecteren wij onze projecten?

Idealiter worden projecten voor een bepaalde tijd (bijv. vijf jaar) gesteund. Bij projectaanvragen wordt gekeken naar verschillende dingen:

Mandaat

Bijzondere Noden handelt in opdracht van de Generale Synode, het hoogste orgaan van de Gereformeerde Gemeenten.
Deze opdracht wordt in het mandaat beschreven. Het mandaat van Bijzondere Noden, zoals in de Generale Synode van 2019 is vastgesteld, kunt u hier lezen.

Bekijk hier onze projecten

Structurele hulp

Van het verstrekken van eerste levensbehoeften zoals voeding, medische hulp en onderdak tot het aanbieden van ontwikkeling door middel van onderwijs en trainingen.

Noodhulp

Hulp bij humanitaire rampen in de vorm van directe noodhulp (voeding en onderdak), herstel (huizenbouw) en wederopbouw (landbouw en traumacounseling).

Vervolgde kerk

Steun aan onze verdrukte huisgenoten des geloofs door middel van eerste levensbehoeften, steun aan tentenmakers en evangelisten en toerusting.