Onze werkwijze

Hoe selecteren wij onze projecten?

Bij voorkeur worden projecten voor een bepaalde tijd (bijv. vijf jaar) gesteund. Bij projectaanvragen wordt gekeken naar verschillende dingen:

Mandaat

Bijzondere Noden handelt in opdracht van de Generale Synode, het hoogste orgaan van de Gereformeerde Gemeenten.
Deze opdracht wordt in het mandaat beschreven. Het mandaat van Bijzondere Noden, zoals in de Generale Synode van 2019 is vastgesteld, kunt u hier lezen.

Projectmonitoring

Wanneer een aanvraag binnenkomt, wordt door de medewerkers gekeken of het past binnen bovengenoemde voorwaarden en het mandaat. Wanneer dit overduidelijk niet het geval is, delen we de aanvrager mee dat we de aanvraag niet zullen steunen. Wanneer een aanvraag wel binnen onze kaders past, doorlopen we onderstaande procedure. Dit geldt voor zowel eenmalige als structurele (meerjarige) projecten.

Bekijk hier onze projecten

Structurele hulp

Van het verstrekken van eerste levensbehoeften zoals voeding, medische hulp en onderdak tot het aanbieden van ontwikkeling door middel van onderwijs en trainingen.

Noodhulp

Hulp bij humanitaire rampen in de vorm van directe noodhulp (voeding en onderdak), herstel (huizenbouw) en wederopbouw (landbouw en traumacounseling).

Vervolgde kerk

Steun aan onze verdrukte huisgenoten des geloofs door middel van eerste levensbehoeften, steun aan tentenmakers en evangelisten en toerusting.