Ondernemers

Maak verschil met uw onderneming

Voelt u zich betrokken bij het werk van Bijzondere Noden en wilt u met uw onderneming een verschil maken? Wij bieden u graag deze gelegenheid. Lees verder over de mogelijkheden of neem contact op.

WAT?

Bijzondere Noden biedt u als bedrijf graag de mogelijkheid om een betekenisvolle rol te spelen in het leven van uw naaste. Middels bedrijfssponsoring steunt u onze diaconale hulpverlening, die zich richt op het verlenen van praktische hulp in combinatie met het brengen van het Woord van God. Hieronder ziet u drie voorbeeldprojecten die u als ondernemer kunt steunen.

Voor wie?

Deze bedrijfssponsoring wordt aangeboden aan ondernemers die het werk van Bijzondere Noden een warm hart toedragen. Wilt u graag met uw bedrijf invulling geven aan de Bijbelse opdracht om uw kwetsbare naasten te dienen? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden voor uw onderneming. Samen met u zoeken we naar een project dat aansluit bij uw wensen.

Ontwikkeling

Waar: Platteland in Zuid-Afrika 

Probleem: Onder de bevolking van Zuid-Afrika heerst veel armoede, voornamelijk door de werkeloosheid en hoge voedselprijzen. Bij velen heerst het gevoel dat er geen mogelijkheid is om uit deze armoede op te klimmen.

Project: De kerk heeft een eigen groentetuin. De oogst wordt uitgedeeld en de tuin dient als voorbeeld. De mensen worden gestimuleerd om zelf een groentetuin te beginnen of kippen te houden.

Budget: €  89.000 per jaar

Voor € 390,- kan een familie een kippenhouderij opzetten.

Primaire hulp

Waar: Bergdorpjes op Papoea

Probleem: Deze afgelegen dorpjes zijn alleen per vliegtuig of helikopter bereikbaar. De ontwikkeling is hier sterk achtergebleven: elektriciteit is er vaak niet en de gezondheidszorg en onderwijs zijn nauwelijks ontwikkeld. 

Project: We werken samen met onze zusterkerk om alfabetisering, medische zorg, voorlichtingen en toegang tot ziekenhuizen te creëren. Ook richten we ons op het verbeteren van het onderwijssysteem.

Budget: €  93.500 per jaar

Voor € 500,- per maand bekostigt u medicatie voor één dorp.

Toerusting

Waar: Arme dorpen in Zuid-Azië

Probleem: In Oost-Azië lijden veel mensen door armoede, stress, angst en psychische druk. Daarnaast is er een grote geestelijke nood: het wordt steeds moeilijker of zelfs onmogelijk om hier te vertellen over de Heere Jezus.

Project: Door het werk van ‘tentenmakers’ in de gezondheidszorg, wordt het Evangelie gebracht. Door persoonlijke relaties op te bouwen met mensen, ontstaan mogelijkheden om het Woord te delen. 

Budget: €  41.000,- per jaar

Steun de gezondheidszorg in Oost-Azië en draag bij aan Evangelisatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot bedrijfssponsoring? Wij komen graag met u in contact om u van meer informatie te voorzien. Ook denken we graag met u mee over een projectdoel dat qua thema en bijdrage past bij uw bedrijf.