Bijzondere Noden
Doneer ook!

Waarom is hulp aan de vervolgde kerk een kerkelijke opdracht?

Waarom is hulp aan de vervolgde kerk een kerkelijke opdracht?

 

Wat zegt de Bijbel nu over de opdracht voor hulp aan verdrukten, aan wie wordt deze opdracht gegeven en ten behoeve van wie?

Een roeping...

De Bijbel bevat een duidelijke opdracht ten aanzien van de verdrukte kerk. Deze opdracht komt op drie manieren naar voren. Ten eerste zien we dat Christus Zelf de lijdende kerk bemoedigt. Ten tweede wordt dit medeleven als opdracht beschreven in Kol. 4:18 en Hebr. 13:3. De opdracht wordt in algemene bewoordingen gegeven (‘gedenken’), maar dit omvat zowel woord als daad als de gezindheid van het hart. Ten derde worden vele voorbeelden van ondersteuning aan de verdrukten om Christus’ wil beschreven, hetgeen eveneens aangeeft dat hier een roeping ligt.

... voor de christelijke gemeente en individuele christenen

Deze roeping ligt er voor individuele christenen, voor voorgangers en voor de gemeente in het verband van haar samenkomst.

... ten behoeve van de christelijke gemeente en individuele christenen

De Schrift laat zien dat deze roeping er ligt ten aanzien van elke minste broeder, ten aanzien van de dienaren van Christus en ten aanzien van de gemeente als geheel. Hulpbetoon aan de dienaren van Christus heeft een extra aspect in zich heeft, namelijk dat hulp aan hen tegelijk ook tot voordeel is van de gemeenten en henzelf, aangezien dienaren van Christus arbeiden tot behoud van de gemeenten.

... en de verdrukkers

Daarbij mogen de verdrukkers zelf niet vergeten worden: de Schrift spoort aan om hun welzijn te zoeken en voor hen te bidden. Die opdracht geldt voor de verdrukten, maar deze mogen we ook op de niet-verdrukte christenen betrekken. Bestaande in woorden en daden vanuit een hartelijk meeleven…..

Het ‘gedenken’ van de verdrukten wordt in de Schrift beschreven als gebed, woorden en daden, voortkomend uit een hartelijk meedragen van het lijden van de leden van Christus.

... met als doel lichamelijk en geestelijk welzijn

Tenslotte laat de Schrift diverse oogmerken zien van deze hulp. De meeste nadruk valt op de geestelijke versterking met aansporingen en bemoedigingen. Daarnaast zien we dat de hulp ook de bevrijding uit de verdrukking en verlichting van lichamelijk lijden omvat. Dit ondanks het feit dat de Heere het lijden om Zijns Naams wil als een vast gegeven voorzegt en dat dit lijden een bepaalde plaats, doel en nut heeft.

Dus: de kerk heeft, zowel in de openbare samenkomst als individueel de roeping om verdrukte christenen te gedenken in het gebed, met woorden ter aansporing en bemoediging, en met daden ter verlichting van de nood.

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Hoe kiezen wij onze Vervolgde Kerk projecten?

  Hoe kiest BN landen en projecten voor het aandachtsgebied Vervolgde Kerk? Welke criteria gebruiken we?

  Lees verder
 • Verhalen

  Op reis: de vervolgde kerk in Egypte

  Rokende puinhopen en kogelgaten in de kerkdeur. Over christen zijn in Egypte.

  Lees verder