Bijzondere Noden
Doneer ook!

Tips voor hulp aan vluchtelingen

Tips voor hulp aan vluchtelingen

Tips & adviezen bij hulp aan vluchtelingen in Nederland

Regelmatig vragen gemeenten ons wat ze kunnen doen om te helpen in de nood van vluchtelingen. In Syrië, Irak en de omliggende landen worden de meeste vluchtelingen opgevangen. Door een bijdrage aan Bijzondere Noden kunt u plaatselijke kerken steunen om te voorzien in de eerste levensbehoeften van deze vluchtelingen.

Ook in Nederland komen dagelijks nieuwe vluchtelingen binnen en ook hier in Nederland is de bijdrage van de kerk belangrijk. Vluchtelingen hebben vaak veel meegemaakt en voelen zich eenzaam en ontheemd. Het aanbieden van een maaltijd of warme kleding kan een manier zijn om deze vluchtelingen, die vaak nog nooit in contact zijn geweest met christenen, iets te laten zien van christelijke naastenliefde. Praktische hulp kan daarnaast een aanleiding zijn om te spreken over het christelijk geloof. Juist ook met de komst van vluchtelingen is het zendingsveld dichtbij gekomen. Omdat de omstandigheden en behoeften in elke plaats verschillend zijn, is het belangrijk om aan te sluiten bij plaatselijke initiatieven. Hieronder enkele tips voor u aan de slag gaat.

 • Bezin u als gemeente of gezin op de Bijbelse opdracht tot herbergzaamheid voor vreemdelingen en de opdracht van de kerk in deze wereld. Lees bijvoorbeeld Lev. 19:33,34, Matth. 25:35-36, Matth. 28:19, Mark. 16:15, Hebr. 13:2
 • Wilt u zelf graag in contact komen met vluchtelingen? De kans is groot dat andere mensen/organisaties al goede contacten hebben bij u in de buurt. Ga niet zomaar alleen aan de slag.
 • Coördinatie van initiatieven is belangrijk om de hulp goed te verdelen. Neem contact op met (christelijke) stichtingen die betrokken zijn bij de hulp aan vluchtelingen in uw omgeving, om hulpverlening af te stemmen en na te gaan welke noden en behoeften er zijn. Het is goed om te overleggen welke taken u of uw gemeente op zich kan nemen.
 • Organiseer een toerustingsavond voor gemeenteleden. Neem contact op met Bijzondere Noden voor contact met ervaringsdeskundigen.
 • Als u spullen beschikbaar wilt stellen, of hulp wilt bieden bij het sorteren: Kijk op www.hulpvoorvluchtelingen.nl welke spullen er nodig zijn en waar u die in kunt leveren.
 • Voordat u of leden uit uw gemeente op bezoek gaan bij vluchtelingen is het goed om bewust te zijn van eventuele valkuilen. Enkele waardevolle tips:
  – Contact met vluchtelingen kan alleen plaatsvinden onder biddend opzien
  – Werk aan wederkerige vriendschap
  – Geef duidelijk je grenzen aan
  – Wees wijs, ga alleen om met vluchtelingen van hetzelfde geslacht
  – Stel geen onbeleefde vragen, als Nederlanders zijn we vaak te direct
  – Spreek open over het christelijk geloof
  – Voer geen discussies, maar wees open over je mening
  – Laat u verrijken door inzichten uit de cultuur van de ander

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Reisverslag Irak – 3 ‘Ik dank God!’

  Verwoesting, verdriet en verlatenheid. Maar ook hoop! Op bezoek in Irak - deel 3

  Lees verder
 • Verhalen

  Bijzondere ontmoeting in Egypte

  In Egypte worden we zomaar weer geconfronteerd met de oorlog in Syrië...

  Lees verder