Bijzondere Noden
Doneer ook!

Op reis: de vervolgde kerk in Egypte

Kerkdeur met kogelgaten

De kogelgaten zitten nog in de stalen toegangsdeur. Binnen in het kerkgebouw van de Egyptische Presbyteriaanse kerk van Minya, haalt voorganger Sameh een half verbrande Bijbel voorzichtig uit een plastic tas, en laat tevens het doormidden geschoten hangslot zien.

Nog steeds zijn de herinneringen aan die dag in augustus 2013 levend, toen aanhangers van de Moslim Broederschap het kerkgebouw binnendrongen en achtereenvolgens de tweede verdieping, de eerste verdieping en de begane grond in brand staken.
Midden in een bijna herstelde, maar nog lege kerkzaal, vertelt Peter, een jong gemeentelid van 26 jaar: “Natuurlijk wisten we wel dat vervolging om je geloof voor kon komen, we wisten ook dat het in de Bijbel staat, maar nu werden wíj ineens getroffen!”. Hij herinnert zich hoe ze tijdens het blussen en vlak erna woedend waren, maar dat ze heel snel daarna weer kalm en rustig werden. “Dat moet de Geest in ons gedaan hebben” is zijn overtuiging.
Adel, één van de ouderlingen van de gemeente zegt dat ze veel hebben geleerd van de kerkbrand. Het gebouw was juist klaar na ongeveer 6 jaar bouwactiviteiten. De verwoesting betekende dus een zware klap. “Maar”, zegt hij, “we hebben geleerd dat de kerk niet het gebouw van steen is, maar dat wij zélf de kerk zijn”. Temidden van de rokende puinhopen, de zondag na het gebeuren, mocht de gemeente de liefde van de Heere Jezus ervaren.

God is goed
Tegen de zin van onze gids worden we de hele dag geëscorteerd door militairen. Als we in een drukke wijk weer het terrein van het kerkgebouw verlaten horen we de metalige klik van het AK-47 geweer dat ontgrendeld wordt. Maar is die escorte werkelijk alleen voor onze veiligheid en die van de kerk? De officier van de militaire inlichtingendienst is de hele dag op gehoorsafstand, en schuift zelfs aan bij de maaltijd. Het leger betaalt dan wel het herstel van de kerkgebouwen, maar voor wat hoort wat.
In Malawi, nog iets zuidelijker in Egypte horen we nog meer verhalen. Eén van de diakenen die zijn auto in vlammen zag opgaan zegt vol overtuiging in zijn gebrekkige Engels: “God is good.” God is goed. Op onze vraag of hij dat ook kon zeggen tijdens of vlak na de brandstichtingen antwoordde hij blijmoedig: “Natuurlijk, want in Romeinen 8 staat toch dat alle dingen meewerken ten goede voor degenen die God liefhebben?“ Het moeilijke jaar dat Egypte onder de regering van de Moslim Broederschap verkeerde ligt nog vers in het geheugen. Of ze niet bang zijn voor weer een dergelijk volksoproer? “Nee, we verwachten nu een veilige toekomst!” Of wordt dat gezegd omdat de politieofficier er steeds bij zit?

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Atilla: ‘Vertel mij meer over deze Jezus!’

  Op een dag vindt Atilla op de radio een kanaal dat meditaties uitzendt. Hij hoort dat er een God is die...

  Lees verder
 • Verhalen

  Bijzondere ontmoeting in Egypte

  In Egypte worden we zomaar weer geconfronteerd met de oorlog in Syrië...

  Lees verder