Bijzondere Noden
Doneer ook!

Najaarscollecte voor Papoea

Najaarscollecte voor Papoea

Dankbaar ontvangen

Hulp vragen is niet voor iedereen gemakkelijk. Een vraag om hulp wordt al snel gezien als falen, zelfs al gaat het om kleine dingen. Aan de andere kant heeft u misschien weleens concrete hulp ontvangen waar u heel blij mee was. Dat laatste zien we bij Bijzondere Noden en bij Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) ook vaak in het werk. Daarom is het thema voor de najaarscollecte van BN en ZGG Dankbaar ontvangen. Met de opbrengst van deze collecte steunen we dit jaar diaconale projecten in onze zusterkerk op Papoea.

Het diaconale werk bij onze zusterkerk de GJRP op Papoea wordt onder andere uitgevoerd door de stichting Yakpesmi. Deze stichting valt onder het deputaatschap Diaconale Zaken van de GJRP. Het werk van Yakpesmi valt in drie onderdelen uiteen: onderwijs, gezondheidszorg en hulp aan weduwen, wezen en gehandicapten. De nood op deze drie gebieden is groot in Papoea. Sociale voorzieningen en gezondheidszorg zijn niet toereikend voor veel inwoners en goed onderwijs is voor velen niet betaalbaar.

Met deze najaarscollecte willen we ons vooral richten op de grote nood die er is in het onderwijs. Met de opbrengst willen we bijdragen aan de scholing van leraren, zodat het onderwijs kwalitatief verbetert. Daarnaast kunnen er ook schoolmaterialen aangeschaft worden voor jongeren als Othniël (zie foto hierboven) uit Wamena, Papoea. Hij zit in zijn huis aan tafel, omgeven door zijn schoolboeken. Dít heeft hij gekregen, dankzij de stichting Yakpesmi, zodat ook hij kan leren en lezen. De brede glimlach op zijn gezicht is de verwezenlijking van het thema dankbaar ontvangen.

We hopen dat onze gezamenlijke inzet zal leiden tot verbeteringen in de onderwijssituatie op Papoea. Tegelijkertijd beseffen we zeer hoe bijzonder gezegend we in Nederland zijn met het uitstekende onderwijs dat vaak zelfs gratis is. Het zien van het grote verschil tussen beide landen zet ons er temeer bij stil hoe belangrijk het leren van basale vaardigheden als rekenen en schrijven is voor de ontwikkeling van mensen én voor het instandhouden van een christelijke kerk en christelijke leefstijl.

“Heeft niet elk mens van nature moeite met het ontvangen van genade?”

De najaarscollecte houdt ons nog een andere spiegel voor. Zijn wij in staat om dankbaar te ontvangen wat anderen ons geven? Hoe vaak horen we niet in gemeenten dat mensen geen hulp willen vragen in moeilijke omstandigheden? Misschien kent u ze ook in uw gemeente: trouwe leden die toch hun problemen nauwelijks delen met diaconie of kerkenraad. Meer nog, heeft niet elk mens van nature moeite met het ontvangen van genade? We geloven immers dat Gods Geest de zondaar overwint en leert om zich volkomen te laten zaligen door het werk van Jezus Christus. Met andere woorden: te leven uit genade. En met die belijdenis staan we weer schouder-aan-schouder met de gemeenteleden in onze zusterkerken: we kunnen geen van allen zonder de werking van de Heilige Geest.

Wilt u ook bijdragen aan christelijk onderwijs op Papoea? U kunt uw gift geven wanneer hiervoor gecollecteerd wordt in uw gemeente, maar u kunt ook rechtstreeks doneren aan BN of ZGG onder vermelding van ‘najaarscollecte 2019’. Ook vragen we u om gebed. Zonder Gods zegen zijn onze inspanningen vruchteloos, maar als de Heere het werk zegent, zal rijke vrucht volgen.

Wilt u meer weten over het project op Papoea? Ga dan hier naar de projectpagina.

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Blog 1-3: Op reis in Papoea

  Hierbij een eerste impressie van het werkbezoek aan het werk van Bijzondere Noden in West-Papua.

  Lees verder
 • Verhalen

  Blog 4-6: Op reis in Papoea

  Een kijkje in de laaglanden. Het bezoek aan de post Brukmakot, was echt het hoogtepunt van het werkbezoek.

  Lees verder