Bijzondere Noden
Doneer ook!

Kerk met een groentetuin

Kerk met een groentetuin

Kent u een kerk met een eigen moestuin? De reformatorische kerk in Uitkyk (Zuid-Afrika) heeft er een! De groenten die hier worden verbouwd, gebruiken de gemeenteleden niet voor zichzelf. Ze delen dit uit aan arme mensen in de omgeving van de kerk. De gemeente deelt haar zegeningen op een heel simpele maar effectieve manier. Men ziet dat het werkt, zo’n moestuin, en wil er zelf ook één beginnen. Sommige buurtbewoners krijgen een training zodat zij kunnen voorzien in hun eigen voedsel en niet langer afhankelijk van anderen.

Twee kleine gemeenten met ieder zo’n tachtig leden hebben naast hun kerkgebouw een grote moestuin. Overdag zien we verschillende gemeenteleden tussen de groenten aan het werk. De oogst vormt een deel van de inhoud van de 150 voedselpakketten die per maand worden uitgedeeld aan arme gezinnen in verschillende dorpen in de omgeving van de kerk. Deze gezinnen worden niet hun hele leven op deze manier ondersteund. Beide tuinen dienen als ‘voorbeeldtuin’. Men wil arme gezinnen helpen en stimuleren om een eigen tuin te beginnen en zo zelfvoorzienend te worden.

Anna geeft les in de groentetuin
Anna is lid van de gemeente in Uitkyk en werkt fulltime in de groentetuin van haar kerk. Haar man verdient gelukkig genoeg om in het onderhoud van hun gezin te voorzien. Dat kan niet elk gezin zeggen in haar omgeving. Veel gezinnen hebben helemaal geen inkomen of moeten rondkomen van een klein tuintje: ze zijn afhankelijk van anderen. Anna is de hele week in touw om ervoor te zorgen dat deze gezinnen worden geholpen. Anna is vaak te vinden in een van de groentetuinen, bijvoorbeeld die van haar eigen kerk. Als ze daar niet is, werkt ze op het stuk grond wat zij samen met haar man ter beschikking heeft gesteld. Ook daar worden groenten verbouwd. In die moestuin werkt ze samen met mensen die zelf voedselpakketten krijgen. Ze leert hen hoe zij later voor hun eigen tuintje moeten zorgen. Daarnaast is Anna onderdeel van het diaconaal comité van de kerkelijke gemeente. Samen met andere gemeenteleden kijkt ze steeds om zich heen, op zoek naar gezinnen die hulp nodig hebben. Ze gaat langs bij arme mensen in de buurt om te kijken hoe ernstig de situatie is. Als dat mogelijk is vraagt Anna een uitkering van de plaatselijke overheid aan. Dit kan bijvoorbeeld in geval van ziekte of handicap. Degenen die hier niet voor in aanmerking komen, krijgen een keer per maand een voedselpakket van de kerk. Soms hebben ze ook een financiële bijdrage nodig om bijvoorbeeld een begrafenis van iemand te betalen.

“Dankzij de steun van Nederland kunnen wij meer mensen bereiken.”

Anna heeft haar ogen niet gesloten voor de nood die ze om haar heen zag. “Ik wil graag iets doen aan de armoede en ellende in mijn omgeving. Gods liefde spoort mij aan om ook anderen lief te hebben”, vertelt ze. “Mijn naasten zijn niet alleen kerkleden, maar ook mijn buren en dorpsgenoten die erg arm zijn. Denk bijvoorbeeld aan ouderen zonder familie.” Anna is blij met de ondersteuning die de kerk krijgt vanuit Nederland. “Onze gemeente is niet rijk, er zijn niet genoeg middelen om iedereen te helpen. Dankzij de steun van Nederland kunnen wij meer mensen bereiken.” Vanwege de vele arme gezinnen in de regio is er een wachtlijst voor mensen die hulp nodig hebben. “Dat is de moeilijke kant van het werk, we kunnen niet alles doen.” Anna komt veel bij de mensen thuis. Ze helpt hen ook met praktische zaken zoals schoonmaken. Altijd als ze ergens komt, bidt ze samen met de mensen. “Ik moedig hen ook aan om naar de kerk te komen.”

Toekomst
Dit jaar is er een begin gemaakt met het aanleggen van gemeenschapstuinen in twaalf kleine dorpen in het district. Ook zijn er op verschillende locaties kippenprojecten gestart. Bijzondere Noden heeft besloten om tijdelijk extra ondersteuning te geven om deze projecten uit te voeren. Als deze projecten gereed zijn kan Bijzondere Noden langzaam haar steun afbouwen omdat de lokale kerk zelf de verantwoordelijkheid kan dragen.

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Waarom slachtoffers van droogte vaak vrouwen zijn

  Tanaka, een moeder in Zimbabwe: “Elke dag sta ik op met twee vragen: hoe kom ik aan genoeg water en hoe zorg ik voor inkomen?"

  Lees verder
 • Verhalen

  Reisverslag Irak – 3 ‘Ik dank God!’

  Verwoesting, verdriet en verlatenheid. Maar ook hoop! Op bezoek in Irak - deel 3

  Lees verder
 • Verhalen

  Een bijzonder bezoek aan de gemeente van Jordanië

  Echtpaar Everse uit de gemeente Rhenen heeft tijdens hun...

  Lees verder
 • Verhalen

  HIV / Aids, wat is het probleem?

  Wereldwijd zijn 37 miljoen mensen besmet met het HIV-virus. Wat zijn de gevolgen en hoe wordt er hulp geboden?

  Lees verder