Bijzondere Noden
Doneer ook!

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Dienen in verbinding

Dit jaarverslag bevat een verantwoording van de activiteiten van het deputaatschap Hulpverlening in Bijzondere Noden der Gereformeerde Gemeenten over het jaar 2019. Christus heeft zelf gezegd: “De armen hebt gij altijd bij u.” Daarvan zijn we in  2019 ook weer getuige geweest. Wereldwijd is de kloof tussen arm en rijk weer groter geworden. En ook in 2019 werden verschillende gebieden getroffen door rampen. Hoewel we op wereldschaal klein zijn, ligt er daarmee nog steeds een taak voor ons deputaatschap.

Klik op het jaarverslag om verder te lezen.

Vergelijkbare verhalen