Bijzondere Noden
Doneer ook!

Hoe kiezen wij onze Vervolgde Kerk projecten?

Hoe kiezen wij onze Vervolgde Kerk projecten?

 

Bijzondere Noden probeert invulling te geven aan de roeping om de vervolgde kerk te ondersteunen. Dat werd al jarenlang gedaan door via een partnerorganisatie christenen in Noord-Oost Azië te ondersteunen met geld, maar ook met christelijke lectuur. Op de Generale Synode van 2016 is het aandachtsgebied voor de Vervolgde Kerk nadrukkelijker bij Bijzondere Noden neergelegd, en daarmee onderdeel geworden van de kernactiviteiten, naast noodhulp en structurele diaconale hulp.

Selectiecriteria Vervolgde Kerk projecten

Landselectie

Bij de uitvoering van deze opdracht bepalen we in twee stappen welke projecten onze steun verdienen. In de eerste plaats maken we op basis van een aantal criteria een keuze voor de landen waar we actief willen zijn. Gezien onze mogelijkheden en capaciteit moeten we daarin een keuze maken. Dat doen we op basis van onder andere de volgende criteria:

Projectselectie

Als die keuze voor een land gemaakt is, dan worden eventuele te steunen doelen in zo’n land ook aan criteria onderworpen. Twee zeer belangrijke criteria zijn:

Tenminste één van beide vragen moet met ‘ja’ beantwoord worden om er een project van te maken. Maar daarnaast zijn er nog andere criteria van belang:

Op basis van al deze criteria kan Bijzondere Noden besluiten om hulp te verlenen. Dat kan gedaan worden door rechtstreeks samen te werken met organisaties of kerken in het projectland, maar het kan ook in samenwerking met andere organisaties gedaan worden.

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Onze roeping voor de Vervolgde Kerk

  Hij mocht de Bijbel twee dagen lenen, maar wilde hem niet teruggeven... Lees deel 3 van de artikelenserie Vervolgde kerk in de Saambinder

  Lees verder
 • Verhalen

  Waarom is hulp aan de vervolgde kerk een kerkelijke opdracht?

  Wat zegt de Bijbel over de opdracht voor hulp aan verdrukten en aan wie wordt deze opdracht gegeven?

  Lees verder