Bijzondere Noden
Doneer ook!

Geweld in Pakistan

Geweld in Pakistan

Op 16 augustus 2023 zijn christenen in Jaranwala aangevallen door een grote menigte moslims. Hierbij zijn in de stad huizen en kerken compleet verbrand. In de omliggende dorpen zijn huizen van christenen geplunderd en leeggeroofd.

Naar schatting zijn 800 christelijke families getroffen. De overheid probeert op dit moment de veiligheid te waarborgen door aanwezigheid van leger en politie. Getroffenen keren terug, maar treffen hun huis of kerk verwoest aan.

Om hulp te verlenen is er vanuit de overheid centrale coördinatie. Onze partners nemen deel aan het hulpcluster. De overheid heeft steun, maar er blijft ook hulp nodig om in de eerste levensbehoeften van getroffenen te voorzien. Deze mensen wonen in twee christelijke wijken in Jaranwala en in ongeveer vijf á zes omliggende dorpen. We verlenen momenteel al hulp aan de getroffen gezinnen. Help mee om dit te bekostigen!

Hieronder vindt u een korte video over de impact van dit geweld.

Vergelijkbare verhalen

 • Nieuws

  Licht aan het front

  Veel gemeenten in Nederland steunen vier Oekraïense kerken die vluchtelingenhulp aanbieden. Wij delen enkele berichten van het front.

  Lees verder
 • Nieuws

  Noodklok mei 2023

  "Dit moment is altijd blijven hangen"

  Lees verder