Bijzondere Noden
Doneer ook!

Brief uit Roemenië

Brief uit Roemenië

Onlangs ontvingen we van onze projectpartner in Roemenië, Oradea, de volgende brief. We willen deze graag met u delen, omdat de boodschap aan ú geadresseerd is.

Geliefde broeders en zusters in Christus,

We moeten eerlijk bekennen dat we nog nooit zo’n moeilijk jaar hebben gehad als het jaar 2020. De wereld is zijn normaliteit volledig kwijtgeraakt. De fundamenten die zo zeker leken, worden steeds onzekerder. Kerken, publieke instellingen, scholen en ziekenhuizen werden gesloten. De angst greep om zich heen. Niet alleen onder bepaalde mensen of etnische groeperingen, maar in de hele wereld. We hadden ons deze situatie niet eens kunnen voorstellen. Maar het gebeurde; onze almachtige God liet het gebeuren.

Van de één op andere dag moesten we ons aanpassen aan de nieuwe situatie. We hebben ons werk op zo’n manier gedaan dat we onze harten geopend hielden, terwijl de deuren gesloten moesten blijven. Maar Jezus kan door gesloten deuren heen wandelen. We hebben ervaren dat God zelfs door gesloten deuren tot mensen spreekt. God kan werken in hun harten en levens! En daardoor werkte God ook in onze harten. Aan het begin waren we bevreesd toen we zorgden voor de ouderen, armen en kinderen die ons toevertrouwd zijn, omdat we de risico’s niet goed konden inschatten. Niemand wist immers wat de gevolgen zouden zijn. Vaak mochten we kracht krijgen uit het feit dat God ons niet de geest van vreesachtigheid heeft gegeven. Hier putten we kracht uit als de angst ons overspoelde en ons in zijn greep dreigde te krijgen. Dan baden we en ontvingen een geest van moed. De geest van onze trouwe Heer.

Deze ervaringen hebben ons verreikt, ook met het oog op volgend jaar. We weten niet wat de morgen ons zal brengen, maar we vertrouwen op Hem die morgen in Zijn hand houdt.

We weten dat deze periode ook niet makkelijk is geweest voor u, onze broeders en zusters, en willen u danken dat u naast ons stond, voor ons bad, ons bemoedigde en ons materieel ondersteunde, ondanks uw eigen zorgen.

Dank u wel voor al uw gebeden, liefde en zorg.

We kunnen niet voorzien hoe we onze bediening zullen voortzetten voor de ruim 1.000 mensen die ons zijn toevertrouwd, maar we zullen doen wat de Heere ons opdraagt. Ik verzeker u dat we alles hieraan zullen doen. Bidt voor en met ons dat al ons werk mag bijdragen aan Zijn eer!

We groeten u en wensen u Gods zegen toe.

 

Wilt u meer weten over het werk van Oradea? Kijk dan op de projectpagina.

 

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  “Waar zijn de negen?”

  "We doen ons werk niet om er dankbaarheid voor te ontvangen." Frank van der Maas, projectleider bij CBR Effata, deelt zijn ervaringen met ons.

  Lees verder
 • Verhalen

  Impactverhalen corona-noodhulp Pakistan

  Verschillende Pakistanen delen hun verhaal en vertellen hoe onze corona-noodhulp verschil maakt.

  Lees verder