Bijzondere Noden
Doneer ook!

Blog 4-6: Op reis in Papoea

Blog 4-6: Op reis in Papoea

Blog 4: een kijkje in de laaglanden

Het bezoek aan de post Brukmakot (dorpje), was echt het hoogtepunt van het werkbezoek. We ervoeren hier aan de lijve dat de evangelisatieposten in het laagland geïsoleerd, primitief en erg warm zijn. Wij bereikten de post per helikopter. Dinsdagmorgen werden we ontvangen door twee evangelisten uit Sumtamon, die de vier posten in het gebied bedienen. De ene al 20 jaar, de andere 19 jaar. Zij onderwijzen de mensen uit Gods Woord en roepen op tot bekering. We hoorden hen over hun moeiten en zagen hun geduld (lijdzaamheid).

De gezondheidswerker en de onderwijzer in Brukmakot zijn ook van buiten, maar vertelden ons allebei over een duidelijke roeping van de Heere om in dit dorp te werken. Mooi om te zien dat deze twee basistaken hier zo goed zijn opgepakt. Het schoolgebouw is echter buiten gebruik, want het was te goedkoop gebouwd enkele jaren geleden. De kerk doet nu ook dienst als school. Meerdere mensen gaven ons, in diverse bewoordingen de wens tot een nieuwe schoolgebouw mee.

De evangelist was onze gids in het oerwoud; een prachtige wandeling door het bos, door riviertjes en langs de daarin aangelegde tuinen. We zagen en merkten ook het dierenleven in de zwoele avond en nacht: gigantische vleermuizen, vuurvliegjes, kakkerlakken en muggen. Met erg veel mooie indrukken vlogen we woensdagmorgen over de vele bergkammen weer terug naar Wamena.

Blog 5: broederlijk, kerkelijk en diaconaal

Idyllische gedachten over hulpverlening op West-Papua zijn overbodig. De hulpverlening van Yakpesmi heeft de vorm van een groot programma, waaronder veel activiteiten plaatsvinden, wijd verspreid. Het programma heeft al jaren achtereen een zelfde samenstelling. Bijzondere Noden is “hoofdsponsor” van dit programma. Tijdens het bezoek hadden we daarom diverse lange en intensieve besprekingen. Het ging bijvoorbeeld over de vraag in hoeverre dit programma nog aansluit bij onze eigen definitie van diaconale hulp. Daarnaast is het belangrijk dat het programma enerzijds efficiënt en anderzijds met liefde en betrokkenheid wordt uitgevoerd: een voluit christelijke uitvoering. En we willen de nodige rapportages, fotomateriaal, waarborgen voor rechtmatige besteding, enzovoort. Daar hebben de gevers in Nederland ook behoefte aan.

Een bezoek is voor een uitvoerende organisatie als Yakpesmi daarom erg stressvol. Het bestuur en management denken:

“Kunnen we ons goed laten zien? Welke kritische vragen zal de sponsor gaan stellen? Gebruikelijk hebben ze heel wat aan te merken. De sponsor bemoeit zich met alles. Wil de sponsor nog met ons verder of wordt het een afbouw-scenario?”

Wij probeerden broederlijk, kerkelijk en diaconaal de hulpverlening te bespreken. We hopen dat de broeders van Yakpesmi het ook zo ervaren hebben en dat zij onze wensen tot verbetering en verschuiving in 2019 willen gaan doorvoeren.

Blog 6

Aan het eind van ons bezoek hadden we nog twee nuttige ontmoetingen in Jayapura. Dick Kroneman, ZGG-bijbelvertaler, wilde ons zijn zorg delen over de toename van stervgevallen van jonge mannen in de afgelopen vijf jaar. Regelmatig wordt daarbij TBC geconstateerd, maar wellicht speelt ook AIDS een rol. Hij denkt dat het te maken heeft met de trek naar de stad, waar veel jonge mannen betaald werk zoeken. Degenen die dat niet kunnen vinden, kunnen moeilijk in de basislevensbehoeften voorzien: huisvesting (vaak schuiven ze ergens in, waar het al te vol is), eten (eenzijdig dieet + roken) en medische voorzieningen (geen geld voor of men weet de weg niet). We denken er over na, of en hoe dit voldoende aandacht krijgt in het Yakpesmi-programma.

We spreken in Jayapura ook met Bas en Myrna van de CAMA zending. Zij werken normaliter in Wamena, maar zijn begin september naar Lombok gegaan om daar noodhulp te verlenen. Als Bijzondere Noden hebben we bijgedragen in de kosten daarvan. Zij wilden ons daarom graag vertellen over hun ervaringen. De schade van de aardbeving is enorm: meer dan 90.000 huizen beschadigd of verwoest. Ze zijn begonnen met het distribueren van schoon water. De moslimbevolking, was zeer verbaasd dat juist christenen komen helpen. Bas en Myrna vertelden met veel enthousiasme dat juist dat veel gelegenheid gaf om over de liefde van de Heere Jezus te spreken. Ze willen weer teruggaan om hulp te verlenen bij reparatie en herbouw van huizen.

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Blog 1-3: Op reis in Papoea

  Hierbij een eerste impressie van het werkbezoek aan het werk van Bijzondere Noden in West-Papua.

  Lees verder
 • Verhalen

  Reisverslag: God werkt op Papoea!

  Armoede, gevaren en verleidingen. zijn er in overvloed. Toch is er hoop voor Papoea. Want God werkt!

  Lees verder