Bijzondere Noden
Doneer ook!

Blog 1-3: Op reis in Papoea

Blog 1-3: Op reis in Papoea

Blog 1: een eerste impressie

Hierbij een eerste impressie van het werkbezoek aan het werk van Bijzondere Noden in West-Papua. Laten we onszelf even voorstellen: Jan Troost, voorlichter, Jan Drost, algemeen secretaris en Matteo de Visser, deputaat. Ieder kijken we met onze eigen bril naar het werk. De voorlichter hoe hij gaat vertellen wat er met de collectes en andere vormen van donaties wordt gedaan in het veld. De algemeen secretaris hoe hij het nog beter kan organiseren. De deputaat hoe het op de lange termijn zal gaan met dit project.

Op West-Papua werken we samen met Yakpesmi, het diaconale deputaatschap van onze zusterkerk, die vanuit het zendingswerk is ontstaan. Het is opdracht van de nieuwtestamentische kerk om ook verre zustergemeenten te helpen. Op basis van gelijkwaardigheid.

We zien ernaar uit de broeders en zusters te ontmoeten en met hen te spreken over het Evangelie van vrije genade, over onzer beider zorgen en noden, over het dragen van elkanders lasten. We hopen de komende dagen steeds een impressie te geven van het werkbezoek, zodat u uit eerste hand informatie ontvangt.

Blog 2: beelddragers van God

Vandaag kwamen we aan in Wamena, het voorlopige eindpunt. We kunnen zeggen dat de Heere ons een veilige reis gegeven heeft tot zover.

De Papoea’s hebben een heel ander uiterlijk dan wij. Ze zijn kleiner van stuk en hebben in het algemeen een laag opleidingsniveau. Het is niet moeilijk om op hen neer te zien, maar wat zouden we daarmee een grote zonde begaan. De Papoea’s zijn net als wij beelddragers van God. Wat is het belangrijk om in het diaconale werk (evenals in zending en evangelisatie) de mensen waarmee we in aanraking komen, te zien als gelijken, van gelijke waardigheid en ook met een ziel voor de eeuwigheid.

We maakten kennis met het bestuur van Yakpesmi. Een ieder van de bestuursleden stelde zich voor. Deze uit Pass Valley, gene uit Bomela. Mooi dat deze mensen zich willen inzetten voor armenzorg, onderwijs en gezondheidszorg.

Blog 3: “Hier is het goed”

Essentieel in een werkbezoek is ook het zijn onder de mensen. We ontmoetten de gaande en de komende man in het kerkelijk bureau, de kinderen op de verschillende scholen die we bezochten. En op zondag de mensen in de kerk. Met dat doel vertrekken we morgen naar de dorpen in het laagland.

Bij het jongensinternaat “pendeta Kuijt” ontmoetten we vrijdagmiddag een groepje jongens uit Bomela. Ze zien er gezond en levenslustig uit. Ze hebben het erg naar hun zin in het internaat: goed te eten, gezellig met elkaar voet- en volleyballen. Gesprekjes met de internaat-vader. Wel strenge regels over thuiskomen, ‘s avonds, kerkgang en aanwezigheid bij de avondsluitingen. Maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. “Bij elkaar is het hier goed.”

Vergelijkbare verhalen

 • Verhalen

  Blog 4-6: Op reis in Papoea

  Een kijkje in de laaglanden. Het bezoek aan de post Brukmakot, was echt het hoogtepunt van het werkbezoek.

  Lees verder
 • Verhalen

  Column: waarom God?

  Cynthia Nieuwland, communicatiemedewerker van Bijzondere Noden, bezocht Nigeria en deelt haar ervaring over een...

  Lees verder