Bijzondere Noden
Doneer ook!

Achtergrondinformatie geweld Nigeria

Achtergrondinformatie geweld Nigeria

Ds. Sonnevelt, voormalig zendingspredikant in Izi, legt de situatie in Nigeria verder uit.

Achtergrond van het conflict

De meesten van ons zullen weleens gehoord hebben van Boko Haram, de moslimfundamentalistische beweging die – om het zachtjes uit te drukken – het noordelijke deel van Nigeria onveilig heeft gemaakt voor christenen, gematigde moslims en ouders die hun kinderen naar seculiere of openbare scholen sturen. Minder bekend is het feit dat Boko Haram in fanatisme en wreedheid wordt overtroffen door de Fulani-stam, van wie de meesten als nomaden rondtrekken. Met hun vee dringen zij steeds dieper in naar het zuiden, op zoek naar voedsel voor hun koeien maar ook met een intense ijver om de christenen te onderwerpen en de islamitische wetgeving (sharia) op te leggen aan elk van de staten die behoren tot de Nigeriaanse federatie. In de westerse media worden de botsingen die daarbij optreden dikwijls voorgesteld als landdisputen met (christelijke) boeren, maar hun uiteindelijke doel is de overname van de hele natie. Niet alleen de president zelf is een Fulani, maar ook de politie en het leger worden systematisch geïnfiltreerd door Fulani. In de afgelopen weken hadden Fulani reeds verschillende gemeenschappen in de Middel Belt (de brede strook lands ten noorden van het Izi-gebied) aangevallen, maar nu zijn ze dus ook neergestreken op het gebied waar onze ‘zendingskerk’ zich bevindt. Wat komt er nog meer? De toestand ziet er donker en zorgwekkend uit. Maar er is er Eén Die regeert en alles in Zijn hand houdt (Psalm 121).

Gedenk alstublieft de jonge kerk van Izi in uw gebeden. Laten we de Heere vragen...

… of degenen die in rouw gedompeld zijn (met name de weduwen en wezen van de slachtoffers) kracht en troost mogen ontvangen in hun verslagenheid;

… of de kerkmensen genade mogen ontvangen om te volharden in de dingen die hun mogelijk nog te wachten staan;

… of de predikanten, de ouderlingen en de diakenen wijsheid mogen ontvangen om in deze situatie leiding te geven aan de gemeenten;

… of het bloed van de martelaren een zaad mag zijn voor de kerk;

… of de met haat vervulde daders bekeerd zouden worden;

… en of Gods Naam nog verheerlijkt mag worden.

Lees meer informatie over de gebeurtenissen op zondag 31 mei en onze hulpverlening via onze projectpagina.

Vergelijkbare verhalen

 • Nieuws

  Noodhulp coronacrisis

  Het coronavirus kent geen grenzen. Bij velen in onze gemeenten is zorg, rouw en financiële nood. In onze projectlanden vreest men voor een ongekende ramp.

  Lees verder
 • Nieuws

  Coronahulp in Zuid-Azië

  In India, Nepal, Bangladesh en Pakistan zijn velen zwaar getroffen door corona. Lees meer over onze coronanoodhulp in Zuid-Azië.

  Lees verder