Gemeenteproject

Bijzondere Noden is dienstbaar aan onze hulpbehoevende naasten in binnen- en buitenland. Dit werk doen wij namens de diaconie van de Gereformeerde Gemeenten als 'handen van de kerk'. Zorg voor de naaste is echter een opdracht die de Heere geeft aan iedereen. Daarom bieden we u als gemeente de mogelijkheid om zich te verbinden met de kerk in het buitenland.

Verschillende van onze gemeenten zijn actief voor Bijzondere Noden: ze ‘adopteren’ een gemeenteproject. Daarbij gaat het niet alleen om geld inzamelen: het meeleven en gebed is minstens zo belangrijk! Evenals het leren van de lessen van (vervolgde) christenen wereldwijd kunnen leren. Daarom bieden we ook graag voorlichtingen, verhalen en actualiteiten over uw project.

Hoe werkt het?

Uw gemeente verbindt zich voor een periode aan een project van BN. Hierbij maakt u een keuze uit een van de geschikte projecten. Doe dit samen met uw gemeente. Een project dat wordt gedragen door de gemeente, zal meer betrokkenheid opleveren. Denk daarom goed na welk project past bij uw gemeente. Dit levert ook gelijk draagkracht op: gedreven gemeenteleden die meehelpen in dit project. 

 

“Een gemeenteproject is samenbindend en betrekt de gemeente op een nauwere wijze bij de nood die er in de wereld is.”

Uitgelichte projecten voor uw gemeente

Lopende gemeenteprojecten