Gemeenteproject

Bijzondere Noden is dienstbaar aan onze hulpbehoevende naasten in binnen- en buitenland. Dit werk doen wij namens de diaconie van de Gereformeerde Gemeenten als 'handen van de kerk'. Zorg voor de naaste is echter een opdracht die de Heere geeft aan iedereen. Daarom bieden we u als gemeente de mogelijkheid om zich te verbinden met de kerk in het buitenland.

Waarom een gemeenteproject?

De Heere Zélf geeft ons de opdracht om dienstbaar te zijn. Wij willen u graag helpen deze opdracht praktisch gestalte te geven. Een gemeenteproject biedt u de mogelijkheid om zich als kerkelijke gemeente in te zetten voor uw naasten in het buitenland. Zo doen we ons werk als ‘handen van de kerk’ niet alleen namens u, maar ook samen met u.

Door een gemeenteproject geeft u de kerk in het buitenland door uw medeleven en gebed steun, bemoediging en liefde. Tegelijk biedt dit u de mogelijkheid dienstbaarheid te tonen. Ook brengt het verbondenheid binnen de gemeente en met de kerk in het buitenland. 

Hoe werkt een gemeenteproject?

– Uw gemeente verbindt zich voor tenminste twee jaar aan een kerk in het buitenland of aan een organisatie die de (diaconale) taak van de kerk op zich genomen heeft.

– Door middel van gedenken, gebed, woorden en daden kunt u zich inzetten voor de kerk in het buitenland.

– Wij voorzien u graag periodiek van actuele informatie en foto’s met betrekking tot het project.

– We gaan graag samen met u op zoek naar een project dat qua invulling en doelstelling past bij úw gemeente.

“Een gemeenteproject is samenbindend en betrekt de gemeente op een nauwere wijze bij de nood die er in de wereld is.”

Uitgelichte projecten voor uw gemeente

Weerbaarheid in Kenia

In Kenia werken we aan verbetering van hygiëne, stimuleren van zelfredzaamheid en het toerusten van lokale kerken. Zo bestrijden we armoede en verspreiden we het Evangelie.

Christenen in Jordanië

De situatie voor christenen in Jordanië is erg moeilijk. In de gemeente van Youssef en Layla worden ze bemoedigd en krijgen ze Bijbels onderwijs. Zo is deze kerk een licht in haar omgeving.

Kerk in Zuid-Afrika

De reformatorische kerk in Uitkyk (Zuid-Afrika) heeft een eigen groentetuin! Hiermee worden veel arme gezinnen in de omgeving geholpen en leren mensen zelf in hun onderhoud te voorzien.

Straatkinderen in Peru

In Peru bieden we opvang voor straatkinderen in de stad en op het platteland. Deze kinderen ontvangen dagelijks een gezonde maaltijd, Bijbelonderwijs en huiswerkbegeleiding.

Kerk in Ecuador

Als een stad op een berg. Zo wil de kerkelijke gemeente in Guayaquil zichtbaar zijn in haar omgeving. Door mensen in de buurt hulp te bieden, mogen velen het Woord van God horen.

Onderwijs in Pakistan

60% van de Pakistaanse vrouwen is analfabeet. Om deze vrouwen te helpen, bieden we hen alfabetiserings- en vakonderwijs. Ook richten we ons op basisonderwijs voor kansarme kinderen.

Lopende gemeenteprojecten