Bijzondere Noden
Doneer ook!

Pakket christelijke boeken

Geef een afgestudeerde Pakistaanse vrouw een pakket christelijke boeken om haar toe te rusten in onze rijke gereformeerde literatuur!

Rekeningen betalen, je handtekening zetten of de Bijbel lezen. Voor veel vrouwen in Pakistan zijn dit geen alledaagse zaken. In Pakistan kan op dit moment slechts 40% van de vrouwen lezen en schrijven. Veel van hen leven in armoede en missen de vaardigheden om hun levensomstandigheden te verbeteren. Er is geen geld om naar school te gaan en nieuwe vaardigheden te leren.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de organisatie ABES is het bevorderen van de alfabetisering van volwassenen, met name van vrouwen. Vrouwen leren lezen en schrijven maar daarnaast kunnen ze ook andere vaardigheden leren om voor inkomen te zorgen, zoals bijvoorbeeld het maken van kleding.

Bijzondere Noden steunt twee programma’s van ABES: alfabetisering van volwassen vrouwen en onderwijs voor oudere kinderen. De belangrijkste doelgroep bij dit project vormen vrouwen tussen de 12 en 28 jaar die niet kunnen lezen en schrijven. Als de vrouwen zijn afgestudeerd, krijgen zij een pakket met christelijke literatuur mee.

€ 15,-