Bijzondere Noden
Doneer ook!

actie: Sponsorloop Middelburg

Wie: H. Faukeliusschool Middelburg

Wat: Sponsorloop

Opbrengst: € 8.520,86

Doel: Wezenzorg Nigeria

Sponsorloop voor weeskinderen in Nigeria

Leerlingen van de Herman Faukeliusschool in Middelburg haalden met een sponsorloop geld op voor weeskinderen in Nigeria. Voorlichter Paul Velthove kwam langs om de opbrengst in ontvangst te nemen en was zichtbaar verrast toen hij het bedrag zag! Met de actie is het prachtige bedrag opgehaald van € 8.520,86!

Alle leerlingen die zich hebben ingezet, heel hartelijk bedankt!