Bijzondere Noden
Doneer ook!

actie: Gemeenteproject Hardinxveld-Giessendam

Wie: Ger. Gem. Hardinxveld-Giessendam

Wat: Gemeenteproject Peru

Doel: Hoop in Peruaanse achterstandswijken

Gemeenteproject Hardinxveld-Giessendam - Peru

Hardinxveld-Giessendam zet zich in voor kinderen uit de sloppenwijken in Peru! 

Bekijk de filmpjes uit Peru!

Bakens van hoop, zo kun je de kindercentra van Misiur noemen. Midden in San Genaro en Ica, twee achterstandsgebieden in Peru, vormen deze opvangcentra een veilige haven voor ruim 130 kinderen. In een omgeving waar fysiek, psychisch en seksueel misbruik veel voorkomt, worden ze hier met liefde verzorgd.

De armoede in San Genaro is schrijnend en de onderwijsvoorzieningen zijn erg slecht. Veel families bevinden zich in een vicieuze cirkel van armoede. Ook op het platteland hebben kinderen meestal geen toekomstperspectief. Zo worden ze in het dorpje Niño Jesus de Ayaví vaak aan hun lot overgelaten, omdat hun ouders dag en nacht moeten werken. Daarom heeft onze partner, Misiur, twee kindercentra opgericht, waar kinderen dagelijks gezonde voeding, huiswerkbegeleiding, sociaal-emotionele ondersteuning en Bijbelse catechese ontvangen.

Ook ouders worden betrokken bij het programma van Misiur. Ze kunnen deelnemen aan workshops over bijvoorbeeld financiën of ouderschap. Tijdens de activiteiten wordt het Evangelie verkondigd door Bijbelstudie en gebed. En dit werk draagt vruchten, zoals we kunnen zien in het leven van Florinda, die met haar kinderen deelneemt aan het programma. “Ik ben me er nu van bewust dat ik zonder Gods hulp niets kan. Daarom ga ik als ik niet hoef te werken op zondag naar de kerk.” Met haar gezin bidt ze nu iedere dag tot God en samen lezen ze de Bijbel.

De gemeente van Hardinxveld-Giessendam zet zicht in voor een hoopvolle toekomst voor deze kinderen. Door gedenken, gebed, woorden en daden wil de gemeente deze nood dichterbij brengen en actief bijdragen aan het doorbreken van de armoedecyclus in deze achterstandswijken. Zo wordt Licht gebracht in een donkere omgeving!

Financieel overzicht

Voor € 15,- krijgen vier kinderen een week lang een gezonde lunch

15
30
100
150


Opbrengst

315,-
0,-
25.000,-

Gehouden acties

 • Snoepactie Banisschool Rijssen

  Rijssen bestemde de opbrengst van hun jaarlijkse kerstkaartenactie dit jaar voor de Vervolgde Kerk in Noord-Korea. En haalde een prachtig bedrag op!

  Details
 • Chris kanode voor Jordanië

  Met een kajak in vier dagen de hele Linge bevaren; Chris deed het, en vroeg aandacht voor Jordanië!

  Details
 • Orgel- en samenzangavond Goes

  Reindert Jan Rikkers en Arjen de Kraker organiseerden een orgel- en samenzangavond in Goes.

  Details