Bijzondere Noden
Doneer ook!

actie: Gemeenteproject Goes

Wie: Ger. Gemeente Goes

Wat: Gemeenteproject Palestijnse gebieden

Opbrengst: € 429

Doel: Toerusting en voedselhulp

Gemeenteproject Goes - Palestijnse gebieden

Streefbedrag: € 15.000,-

De gemeente van Goes start voor de derde keer een gemeenteproject! In het (verenigings)jaar 2021-2022 zet deze gemeente zich in voor de mensen in de Palestijnse gebieden.

Hoop voor de Palestijnse gebieden
Door het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden, is er veel verdriet, armoede en hopeloosheid in de Westbank en de Gazastrook. Het leven is moeilijk door alle beperkingen en velen zijn getraumatiseerd door de voortdurende onlusten.

In beide gebieden is slechts een paar procent christen. Zij hebben het extra zwaar door discriminatie en marginalisatie. De meeste christenen hebben de Palestijnse gebieden verlaten of zoeken naar mogelijkheden om weg te gaan vanwege werkeloosheid, armoede en druk vanuit de islamitische omgeving. Van de achtergebleven christenen is de meerderheid alleen christen in naam.

Wanneer de levende Bron mist, kan de islamitische omgeving ook niets zien van het licht van Christus.

Projectomschrijving:
1. Voorzien in eerste levensbehoeften: In de Gazastrook steunen we een christelijke gemeente door bij te dragen aan de kerkkosten. Ook richten we ons in de Palestijnse gebieden op het verlenen van diaconale zorg . Zo delen we voedselpakketten uit en bieden we medische zorg en traumahulp. Deze hulp komt ten goede aan de christelijke gemeenschap en aan hun (moslim)omgeving. Er is speciale aandacht voor gehandicapten en hun families, omdat zij vaak verwaarloosd worden en gezien worden als straf van Allah.
2. Basisonderwijs: In de Gazastrook ondersteunen we twee christelijke basisscholen , zodat deze scholen kunnen blijven bestaan en de kinderen christelijk onderwijs kunnen ontvangen. Ook helpen we ouders van arme gezinnen in het bekostigen van schoolmaterialen.
3. Toerusting: In deze gebieden is weinig kennis over het christelijk geloof. Daarom organiseren we kinder- en jeugdwerk . Dit wordt begeleidt door christelijke jongeren uit de gemeente. Ook richten we ons op het ondersteunen van christenen met een andere achtergrond door hen onderwijs te geven over het christelijk geloof en moedigen we hen aan de Palestijnse gebieden niet te ontvluchten.
4. Verspreiding van christelijke lectuur: In Gaza steunen we een christelijke bibliotheek, welke dient als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap. In deze ruimte kan men openlijk over het geloof kan praten. Daarnaast verspreiden we lectuur vanuit het Digitaal Lectuurproject, zowel fysiek als online.

Goes aan zet!
De gemeente van Goes zet zich dit jaar in voor deze mensen door gedenken, gebed, woord en daad. In de kerk wordt voorbede gedaan voor het project. De gemeente wordt op de hoogte gehouden over het werk, zodat ze betrokken kunnen blijven. Daarnaast worden diverse acties georganiseerd door verenigingen en de opbrengst van de catechisatiecollecten en diverse andere bijeenkomsten zijn bestemd voor het gemeenteproject. Ook is de opbrengst van de jaarlijkse ontmoetingsdag/actiemarkt dit jaar bestemd voor het werk in de Palestijnse gebieden.

Lees meer over het werk in de Gazastrook en over het werk op de Westbank.

Hulp in de Palestijnse gebieden

15
30
100
150


Opbrengst

0,-
0,-
10.000,-

Gehouden acties

 • Snoepactie Banisschool Rijssen

  Rijssen bestemde de opbrengst van hun jaarlijkse kerstkaartenactie dit jaar voor de Vervolgde Kerk in Noord-Korea. En haalde een prachtig bedrag op!

  Details
 • Chris kanode voor Jordanië

  Met een kajak in vier dagen de hele Linge bevaren; Chris deed het, en vroeg aandacht voor Jordanië!

  Details
 • Orgel- en samenzangavond Goes

  Reindert Jan Rikkers en Arjen de Kraker organiseerden een orgel- en samenzangavond in Goes.

  Details