Bijzondere Noden
Doneer ook!

actie: Gemeenteproject Berkenwoude

Wie: Ger. Gem. Berkenwoude

Wat: Gemeenteproject Vervolgde Kerk

Doel: Steun aan de vervolgde kerk

Gemeenteproject Berkenwoude - Vervolgde Kerk

“Als één lid lijdt, lijden alle leden mee.”

In 2021 leden 360 miljoen christenen onder ‘zeer zware’ tot ‘extreme vervolging’ en 1 op de 7 christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven, zo schrijft Open Doors. Verbondenheid met de vervolgde kerk is een opdracht voor iedere christen en in het bijzonder voor de gemeente. Berkenwoude wil graag gehoor geven aan deze opdracht door zich in het verenigingsjaar 2022-2023 in te zetten voor de vervolgde kerk.

Om onze vervolgde broeders en zusters te ondersteunen, richt Bijzondere Noden zich op vier thema’s:

1. Voorzien in eerste levensbehoeften: Veel christenen leven in moeilijke omstandigheden en lijden gebrek. Daarom werken we aan het voorzien in basisbehoeften, zoals voedsel, kleding en medicijnen.
2. Steun aan tentenmakers en evangelisten: Omdat evangelisatie vaak verboden is, steunen we tentenmakers, die in het dagelijks leven het christelijke getuigenis  verspreiden. Waar evangelisatie wel mogelijk is, ondersteunen we evangelisten door te voorzien in hun levensonderhoud.
3. Toerusting van vervolgde christenen: Zowel fysiek als online werken we aan Bijbelonderwijs en toerusting voor christenen en kerkleiders.
4. Verspreiding van digitale lectuur: We werken aan de vertaling en online verspreiding van gratis, christelijke lectuur in verschillende talen. Zo kan zelfs in gesloten landen gewerkt worden aan het beschikbaar stellen van Bijbels materiaal.

Berkenwoude verbindt zich!
Berkenwoude verbindt zich aan vervolgde christenen. Gedurende het jaar wordt ingezoomd op drie gebieden waar Bijzondere Noden werkzaam is onder vervolgde christenen: Oost Azië, het Midden-Oosten en de landen Jordanië en de Palestijnse Gebieden. De gemeente wordt geïnformeerd over de situatie en het werk in deze gebieden en gaat zelf actief aan de slag om de vervolgde kerk dichterbij te brengen. Zo wordt de vervolgde kerk door woord, daad en gebed dichterbij gebracht.

Financieel overzicht

Voor € 40,- ontvangen Afghaanse vluchtelingen een voedselpakket!

15
40
80
100


Opbrengst

0,-
0,-
0,-

Gehouden acties

 • Snoepactie Banisschool Rijssen

  Rijssen bestemde de opbrengst van hun jaarlijkse kerstkaartenactie dit jaar voor de Vervolgde Kerk in Noord-Korea. En haalde een prachtig bedrag op!

  Details
 • Chris kanode voor Jordanië

  Met een kajak in vier dagen de hele Linge bevaren; Chris deed het, en vroeg aandacht voor Jordanië!

  Details
 • Orgel- en samenzangavond Goes

  Reindert Jan Rikkers en Arjen de Kraker organiseerden een orgel- en samenzangavond in Goes.

  Details