Vakonderwijs

Vakonderwijs

In veel landen is het reguliere onderwijs erg theoretisch en biedt het weinig baankansen. De hoge werkloos­heid leidt vaak tot structurele armoe­de in gezinnen en gemeenschap­pen. Daarom bieden wij jongeren en volwassenen vakonderwijs, zodat zij een beroep kunnen uit­oefenen als timmerman, kleermaker, bakker of elektricien. Op deze manier stellen we hen in staat te voorzien in hun eigen levensbehoeften en bij te dragen aan de maatschappij.

Wie we dienen

Structurele projecten - 720x406px - Steun aan gehandicapten in Nigeria (Effata) 7

Gehandicapten in Nigeria

L&L 376x231px Najaarscollecte Nigeria Doris

Scholieren in Nigeria

Structurele projecten - 720x406px - fotoverhalen Weduwenzorg Nigeria - 2

Weduwen in Nigeria

Zimbabwe

Doven in Zimbabwe

L&L 470x314px Blinden Zimbabwe Kerstcollecte 2019

Blinden in Zimbabwe

Structurele projecten - 720x406px - Alfabetiseringswerk onder vrouwen in Pakistan 3

Analfabeten in Pakistan

Project listing - structurele projecten - 376x231px Diaconale ondersteuning zendingsgemeenten Ecuador

Zendingsgemeenten in Ecuador

Andere thema's van onze projecten

Basisonderwijs

Normen en waarden

Zelfredzaamheid