In verband met het vertrek van de huidige manager, zoekt het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten kandidaten voor de functie van Bureaumanager

De bureaumanager draagt zorg voor de beleidsontwikkeling en, na vaststelling van het te voeren beleid door het deputaatschap, voor de beleidsimplementatie, -uitvoering en -evaluatie. De bureaumanager draagt zorg voor de inrichting, de organisatorische en personele aansturing van de medewerkers van het bureau, teneinde een optimale bedrijfsvoering te realiseren.

Wij zoeken:

  • Een gedreven manager, met bij voorkeur kennis van de (internationale) hulpverlening en diaconaat
  • Ervaren leidinggevende met empathisch vermogen
  • Ervaring in beleidsmatig werken
  • Financieel inzicht
  • Communicatief sterk
  • Gevoel en/of ervaring met het werken in een kerkelijke omgeving
  • Vaardig in het beheersen van de Engelse taal in woord en geschrift
  • Internationale ervaring is een pre
  • Belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten
  • Bereidheid om buiten kantooruren te werken

 

Geïnteresseerd in deze boeiende en uitdagende functie?

Stuur uw motivatiebrief en CV uiterlijk vrijdag 15 december 2023 naar de secretaris van het deputaatschap, dhr. J. de Deugd via hddeugd@bijzonderenoden.nl.

Heeft u vragen? Bel dan 0348 – 489 910