Terugblik NH Nigeria Saambinder

Noodhulp Nigeria: dank voor uw steun!

Zondagnacht, 30 Mei 2021. Fulani-strijders en huurlingen vallen Izzi binnen, het gebied waar onze zusterkerk is, de Nigeria Reformed Church (NRC). Veelal onder invloed van drugs doden ze meer dan 130 mensen en verwoesten huizen en bezittingen. Komende zondag is deze aanval precies een jaar geleden. In het afgelopen jaar heeft Bijzondere Noden, met grote steun vanuit de achterban, hulp kunnen bieden via de NRC. Vanwege uw betrokkenheid bij onze zustergemeenten geven we graag een beeld van de geboden hulp en de huidige situatie in Izzi.

In de eerste weken is noodhulp verleend aan de direct getroffenen. In veel gevallen werden cash bedragen overhandigd, zodat de slachtoffers zelf konden besluiten waar het meest behoefte aan was. In totaal is aan zo’n duizend mensen op deze manier hulp geboden. Ook vergoedde de NRC de medische zorg voor enkele tientallen personen. Nadat was voorzien in de eerste levensbehoeften als voedsel en kleding, kwamen andere problemen boven: geen dak boven het hoofd, geen inkomen, geen scholing, gevoelens van onveiligheid en wraak, trauma’s… In de tweede fase noodhulp is daarom ingezet op deze onderdelen. Evangelisten boden pastorale hulp, huizen werden gebouwd en scholen kregen financiële steun zodat kinderen uit getroffen gezinnen naar school konden. Ook zijn er diverse sessies voor traumazorg geweest, gericht op verwerking en vergeving. Vooral deze mentale zorg heeft veel voor de getroffenen betekend. Al deze hulp is geboden vanuit de plaatselijke NRC-kerken, maar was bestemd voor alle slachtoffers, ongeacht hun achtergrond.

Vorige maand hebben deputaat P. Velthove en medewerkers Jan Drost en Marlene Pors het getroffen gebied bezocht. De meeste gevolgen van de aanval waren inmiddels niet meer zichtbaar, afgezien van huizen in aanbouw. Wat opviel is dat iedereen een verhaal heeft. Allemaal hebben ze verschrikkelijke dingen gezien. Elke familie heeft verliezen geleden. Velen hebben zichtbare littekens, maar evenzoveel hebben het ook mentaal zwaar. Toch waren we ook getuige van de veerkracht die er is in de samenleving.

 

Wat bijblijft zijn persoonlijke ontmoetingen. Zo spraken we Alice Nwedoga, een weduwe met 8 kinderen. Ook haar huis werd verwoest door de Fulani. Toen we met het NRC-comité aankwamen bij haar barste ze spontaan uit in een lofzang en dankgebed. Op de foto staat ze voor haar nieuwe huis dat in aanbouw is. Voor kwetsbaren zoals Alice verzorgt de NRC de gehele bouw. De meeste mensen wiens huis was verwoest krijgen materialen om zelf hun huis op te bouwen. Inmiddels is deze huizenbouw bijna afgerond: de laatste huizen worden van een dak voorzien. Met de financiële middelen die we hebben binnengekregen kunnen we ook komende periode nog blijven helpen in de wederopbouw. Het noodhulpteam van de NRC werkt nu aan verdere plannen om het geïsoleerde gebied beter bereikbaar te maken en de regio verder te ontwikkelen.

Tijdens ons bezoek werd heel vaak de dank richting ons uitgesproken voor de steun die we hebben verleend. Steeds hebben we daarbij naar Boven gewezen, naar Hem die de harten van velen geneigd heeft, naar Hem die de dankbaarheid toekomt, maar ook naar Hem bij wie alleen de ware vrede te vinden is. Graag geven we deze dank door aan u. Het is bijzonder gewaardeerd dat er vanuit Nederland zo is meegeleefd en meegebeden met onze zusterkerk in Nigeria. Namens alle getroffenen die we hebben kunnen helpen: hartelijk dank voor uw steun, op welke manier dan ook.