Bijzondere Noden
Doneer ook!

Publicaties en downloads

Publicaties en downloads

Bijbelstudie

Speciaal voor vrouwenverenigingen zijn er twee Bijbelstudies ontwikkeld. Deze kunnen gebruikt worden als verwerkingsvorm na een voorlichting of voor verdieping op een Bijbels thema. Beide Bijbelstudies bevatten vragen ter bespreking en overdenking.

Hulp aan bedroefden
In deze Bijbelstudie bestudeert u de eerste brief van Jakobus en denken we met u na over het onderwerp ‘Hulp aan bedroefden’.

Herbergzaamheid
In deze Bijbelstudie denken we met u na over het thema gastvrijheid, tegen de achtergrond van onze vluchtelingenhulp. Wat is een Bijbelse herbergzaamheid of gastvrijheid en hoe brengen wij dit in de praktijk?


De Noodklok

De Noodklok is de periodiek van Bijzondere Noden die vijf keer per jaar binnen de Gereformeerde Gemeenten wordt verspreid. De laatste uitgaven vindt u hier. Oudere uitgaven kunnen op aanvraag digitaal worden toegestuurd.


Jaarverslag

Ieder jaar publiceren wij een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen van de wijze waarop de binnengekomen gelden in het afgelopen jaar zijn besteed. Lees hier het jaarverslag van 2022.