Weerbaarheid vanuit de kerk in Nepal

Vakonderwij

Normen en waarden

Zelfredzaamheid

Projectomschrijving

Problematiek

Nepal is een klein land wat ingeklemd ligt tussen de wereldmachten India en China. In 2015 werd het land getroffen door een verwoestende aardbeving. Ook wordt het land jaarlijks geteisterd door overstromingen en aardverschuivingen. De afgelopen jaren hebben we verschillende noodhulpprojecten gesteund om de getroffen bevolking te voorzien van basisbenodigdheden. We willen ons echter niet beperken tot hulp op de korte termijn. Daarom werken we samen met de lokale kerken aan het stimuleren van zelfredzaamheid en het bestrijden van armoede.

Ongeveer 80% Nepalezen is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. Juist deze sector wordt zwaar getroffen door de terugkerende natuurrampen, waardoor velen in grote armoede leven. In onze projecten richten we ons daarom op getroffen landbouwgemeenschappen. Door sociale problematiek worden velen van onze projectbegunstigden uitgebuit door grootgrondbezitters. Om hen weerbaarder te maken, richten we ons op drie doelen: het stimuleren van zelfredzaamheid, het bieden van (vak)onderwijs en het verbeteren van de hygiëne.

Stimuleren van zelfredzaamheid
In verschillende gemeenschappen zetten we spaargroepen op. De deelnemers sparen elke maand wat geld en zetten de opbrengsten in om hun levensomstandigheden te verbeteren. Ook geven we trainingen om de inwoners bewust te maken van de gevaren van alcohol, kindhuwelijken, migratie en mensenhandel, huiselijk geweld en dergelijke problematiek.

Aanbieden van (vak)onderwijs
Veel van de projectbegunstigden zijn analfabeet. Daarom bieden we basisonderwijs aan inwoners vanaf 15 jaar oud. Ook bieden we landbouwtrainingen aan, waarbij deelnemers leren hoe ze kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Verder bieden we vaktrainingen aan en helpen we inwoners om kleine bedrijfjes op te zetten. Zo krijgen deze mensen de mogelijkheid om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Verbeteren van de hygiëne
Velen op het platteland van Nepal hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Bovendien hebben de meeste huishoudens geen (hygiënisch) toilet. Deze onhygiënische omstandigheden leiden tot de verspreiding van gevaarlijke ziekten. Daarom werken we aan het aanleggen van een veilig drinkwatersysteem en bouwen we goede toiletten. Bovendien werken we aan informatieverspreiding om de gemeenschappen bewust te maken van het belang van goede hygiëne en persoonlijke verzorging.

Ter versterking van de lokale kerken
Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale kerken. Christenen in Nepal hebben het moeilijk door stigmatisering en vervolging. Om niet alleen de gemeenschap te helpen, maar ook juist de kerk te versterken, wordt dit project georganiseerd vanuit de lokale kerken. Zowel christenen als niet-christenen worden geholpen. Zo mag de omgeving ervaren dat de aanwezigheid van een kerk tot grote zegen kan zijn en worden er langzaam deuren én harten geopend voor het Woord.

Doneer nu!

Voor € 75,- krijgt een huishouden toegang tot een goede toiletvoorziening!

15
30
75
100

Financieel

662,-
0,-
117.100,-