Weerbaarheid na cycloon Idai
in Mozambique

Voeding

Medische zorg

Vakonderwijs

Zelfredzaamheid

projectomschrijving

Problematiek

In maart en april 2019 raasde de cycloon Idai over het zuiden van Afrika en veroorzaakte hevige stormen en overstromingen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Er vielen meer dan duizend doden en zo’n 400.000 huishoudens werden getroffen. Idai werd gezien als de ergste tropische cycloon ooit op het zuidelijk halfrond.

Toen de storm was gaan liggen, werd er alles aan gedaan om de getroffenen te helpen. Meerdere lokale projectpartners voegden de daad bij het Woord en bereikten velen met praktische hulp en de Bijbelse boodschap. Bijzondere Noden steunde deze acties, om zo hulp en hoop te bieden aan de getroffenen.

Verlichting op de lange termijn
De schade was enorm. Distributie van eerste levensbehoefte, traumahulp en de wederopbouw van huizen bleken niet genoeg om deze mensen te helpen. De orkaan had namelijk grote delen landbouwgrond verwoest, waardoor de belangrijkste inkomstenbron en de voedselzekerheid voor velen wegvielen. Wat men echt dringend nodig had, was hulp gericht op de lange termijn.

Vergroten van zelfredzaamheid
Die hulp willen wij bieden. In samenwerking met partnerorganisatie Dorcas werken we aan herstel en wederopbouw in Mozambique. Dit doen we door vaktrainingen aan te bieden, zodat huishoudens meerdere inkomstenbronnen kunnen realiseren. Ook worden er spaargroepen opgezet en wordt er gewerkt aan het opzetten van sociale vangnetten om de zelfredzaamheid van de kwetsbaren te vergroten.

Meer dan voedselzekerheid
Een belangrijk doel van de hulp is het verbeteren van de medische situatie van getroffenen door bijvoorbeeld medische behandelingen mogelijk te maken. Ook is er speciale aandacht voor mensen met een beperking. De hulp richt zich niet alleen op praktische zaken, we willen ook geestelijke steun bieden. Er worden Bijbels uitgedeeld aan hen die tijdens de storm hun Bijbel zijn kwijtgeraakt. Ook worden er Bijbelstudies georganiseerd en worden kerkleiders getraind om diaconale hulp te verlenen.

Sponsoring

Door al deze activiteiten zetten wij ons in om de mensen in Mozambique weerbaar te maken en hen échte hoop te bieden voor de toekomst! Helpt u mee?

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

43.734,-
0,-
,-