Weerbaar vanuit de kerk in Nepal

Voeding

Hygiëne

Basisonderwijs

Vakonderwijs

Zelfredzaamheid

Projectomschrijving

Problematiek

Nepal wordt regelmatig getroffen door aardbevingen, overstromingen en andere rampen. De afgelopen jaren hebben we in dit land noodhulp geboden. We willen ons echter niet beperken tot hulp op de korte termijn. Daarom werken we samen met lokale kerken aan weerbaarheid en armoedebestrijding. De meeste van onze projectbegunstigden werken als ‘loonslaven’ in de kwetsbare landbouwsector. Om hen te helpen, richten we ons op drie thema’s: het stimuleren van zelfredzaamheid, het bieden van (vak)onderwijs en het verbeteren van de hygiëne.

Stimuleren van zelfredzaamheid
In verschillende gemeenschappen zetten we spaargroepen op. De deelnemers sparen elke maand wat geld en zetten de opbrengsten in om hun levensomstandigheden te verbeteren. Ook geven we trainingen om de inwoners bewust te maken van de gevaren van alcohol, kindhuwelijken, migratie en mensenhandel, huiselijk geweld en dergelijke problematiek.

Aanbieden van (vak)onderwijs
Veel van de projectbegunstigden zijn analfabeet. Daarom bieden we basisonderwijs aan inwoners vanaf 15 jaar oud. Ook bieden we landbouwtrainingen aan, waarbij deelnemers leren hoe ze kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Verder bieden we vaktrainingen aan en helpen we inwoners om kleine bedrijfjes op te zetten.

Verbeteren van de hygiëne
Velen op het platteland van Nepal hebben geen toegang tot veilig drinkwater en (hygiënische) toiletten. Dit leidt tot de verspreiding van gevaarlijke ziekten. Daarom werken we aan het aanleggen van een veilig drinkwatersysteem en bouwen we goede toiletten. Bovendien werken we aan informatieverspreiding om de gemeenschappen bewust te maken van het belang van goede hygiëne en persoonlijke verzorging.

Update: corona-noodhulp
Momenteel liggen veel projectactiviteiten stil door de strenge corona-maatregelen. Daarnaast werd één van de gemeenschappen waar we werken getroffen door een verwoestende bosbrand. Op dit moment richten we ons op het verlenen van noodhulp aan getroffenen. We distribueren voedselpakketten, verstrekken informatie over het virus en werken aan nieuwe onderkomens voor gezinnen van wie hun huis is verwoest.

Ter versterking van de lokale kerken
Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale kerken. Christenen in Nepal hebben het moeilijk door stigmatisering en vervolging. Om niet alleen de gemeenschap te helpen maar ook juist de kerk te versterken, wordt dit project georganiseerd vanuit de lokale kerken. Zowel christenen als niet-christenen worden geholpen. Zo mag de omgeving ervaren dat de aanwezigheid van een kerk tot grote zegen kan zijn en worden langzaam deuren én harten geopend voor het Woord.

Doneer nu!

Voor € 75,- krijgt een huishouden toegang tot een goede toiletvoorziening!

15
30
75
100

Financieel

662,-
0,-
117.100,-