Weerbaarheid in Kenia

Voeding

Hygiëne

Medische zorg

Vakonderwijs

Zelfredzaamheid

projectomschrijving

Mislukte oogsten, stervend vee en tientallen miljoenen ondervoede mensen. De Hoorn van Afrika wordt vaak geteisterd door extreme droogte en hongersnood. Bijzondere Noden probeert mensen in Kenia weerbaar te maken tegen droogte.

Langetermijnoplossingen
In Samburu, het armste gebied van Kenia, leeft een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens. De meeste inwoners zijn veehouders. Hun bestaan wordt bedreigd door de toenemende droogte en voedselonzekerheid. Met onze partner werken we aan het vergroten van weerbaarheid en zelfredzaamheid in Samburu. Zo wordt er voorzien in een ondergrondse wateropslag van 100m3.​ Daarnaast willen we de verspreiding van ziekten tegengaan door de bevolking te voorzien van waterfilters. Ook bestrijden we ondervoeding door ongeveer 3500 kinderen en 500 moeders de benodigde zorg en voorlichting te geven.

Op weg naar onafhankelijkheid
Daarnaast worden veel gezinnen ondersteund met het opzetten van spaargroepen en het starten van kleine ondernemingen. En dat is niet zonder resultaat! Omdat de gemeenschap samen verantwoordelijk is voor de spaarpot, voelt iedereen de verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen. Voor belangrijke investeringen, zoals het kopen van een waterpomp of een geit, kan een bedrag uit de ‘grote pot’ worden geleend. Zo leert de bevolking om moeilijke perioden van droogte en hongersnood in hun land te doorstaan!

Geestelijke nood
De mensen in Samburu hebben niet alleen te kampen met armoede, honger en ziekten; ook de geestelijke nood is groot. Slechts 2,4% van de inwoners is christen. Daarom zijn evangelisatie en christelijke toerusting belangrijke onderdelen van ons werk in Samburu. Dit doen we samen met lokale kerken door de distributie van audiobijbels en het opzetten van bijbelgroepen, het organiseren van een  vakantiebijbelschool, het opzetten van Bijbelstudies voor scholieren en het toerusten van dertig evangelisten. Zo hopen we de mensen in Samburu échte, blijvende hulp te bieden.

Sponsoring

Uw steun en gebed zijn hard nodig om de mensen in Samburu hulp te bieden. Helpt u mee zodat onze Afrikaanse naasten weerbaar worden tegen de droogte en hoop krijgen voor de toekomst?

Doneer nu!

Voor € 20,- krijgen tien huishoudens toegang tot veilig drinkwater.

Financieel

8.849,-
0,-
100.000,-
20
50
100
150

Frequentie:

  • eenmalig
  • per maand
  • per kwartaal
  • per jaar

Uw gegevens:

Betaling:

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de laatste project-updates en meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief.


Verhalen uit Kenia

Mules werd lid van een spaargroep en ontving kuikens

Mules is een jonge, hardwerkende, drieëndertigjarige vrouw die met haar man in het dorp Nkaroni woont. Ze is gezegend met vijf kinderen, waarvan er twee op school zitten. Ze is lid van de spaar- en kredietgroep die door Bijzondere Noden wordt gesteund. Als onderdeel van het project ontving ze vier kuikens van twee maanden oud van het verbeterde lokale ras. Daarnaast werd ze getraind in het verzorgen van pluimvee.

Sinds haar deelname aan de spaargroep is de levensstandaard van de familie van Mules aanzienlijk verbeterd. Haar gezinsinkomen is gestegen van € 0,68 naar € 3,58 per week. Daarnaast kunnen ze de heerlijke eitjes van hun kippen eten.

“Ik ben zo dankbaar dat jullie – in tegenstelling tot andere organisaties – ons niet alleen pluimvee geven, maar ons ook trainen op het gebied van pluimveehouderij en ondernemerschap.”

 

Zodra de kuikens uit het ei kwamen, heeft ze er vier aan een andere dorpeling gegeven. Zo krijgen ook andere groepsleden de kans om hun omstandigheden te verbeteren.

Suhala ontving een trappomp en zaden

Suhala is één van de dertig mensen die een trappomp heeft gekregen om hen te helpen bij het besproeien van hun gewassen op hun boerderijen. In 2018 verloor ze haar boerderij, die werd weggespoeld door de rivier. “Mijn huis stond onder water en ik verloor acht geiten en mijn land vol met bananen, groenten en noten.” 

Dankzij de trappomp en goede zaden die ze kreeg, kan Suhala weer oogsten en is ze minder kwetsbaar voor natuurrampen. Lees hier het hele verhaal.