Weerbaar tegen droogte
in Kenia

Voeding

Hygiëne

Medische zorg

Vakonderwijs

Zelfredzaamheid

projectomschrijving

Mislukte oogsten, stervend vee en tientallen miljoenen ondervoede mensen. De Hoorn van Afrika wordt vaak geteisterd door extreme droogte en hongersnood. Bijzondere Noden probeert het probleem bij de oorzaak aan te pakken.

Langetermijn oplossingen
In Samburu, het armste gebied van Kenia, leeft een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens. De meeste inwoners van Samburu zijn veehouders. Hun bestaan wordt bedreigd door de toenemende droogte en voedselonzekerheid. Met onze partner werken we aan het vergroten van weerbaarheid en zelfredzaamheid in Samburu. Zo geven we bijvoorbeeld trainingen in nieuwe landbouwmethoden om uitdroging van het land zoveel mogelijk te voorkomen en investeren we in waterpompen, irrigatie- en wateropvangsystemen.​ Daarnaast willen we de verspreiding van ziekten tegengaan door de bevolking te voorzien van waterzuiveringsmiddelen. Ook bestrijden we ondervoeding door zo’n 3000 kinderen en 500 moeders te voorzien van de benodigde zorg en voorlichting.

Op weg naar onafhankelijkheid
Daarnaast worden veel gezinnen ondersteund door middel van het opzetten van spaargroepen en het starten van kleine ondernemingen. En dat is niet zonder resultaat! Omdat de gemeenschap samen verantwoordelijk is voor de spaarpot, voelt iedereen de verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen. Voor belangrijke investeringen, zoals het kopen van een waterpomp of een geit, kan er een bedrag uit de ‘grote pot’ geleend worden. Zo leert de bevolking om zelf op te staan tegen de droogte en hongersnood in hun land!

Geestelijke nood
De mensen in Samburu hebben niet alleen te kampen met armoede, honger en ziekten, ook de geestelijke nood is groot. Slechts 2,4% van de inwoners is christen. Daarom zijn evangelisatie en christelijke toerusting belangrijke onderdelen van ons werk in Samburu. Dit doen we samen met lokale kerken door de distributie van audio-Bijbels en het opzetten van Bijbelgroepen, het organiseren van een  vakantiebijbelschool, het opzetten van Bijbelstudies voor scholieren en het toerusten van 30 evangelisten. Zo hopen we de mensen in Samburu échte, blijvende hulp te bieden.

Sponsoring

Uw steun en gebed zijn hard nodig om de mensen in Samburu hulp te bieden. Helpt u mee zodat onze Afrikaanse naasten weerbaar worden tegen de droogte en hoop krijgen voor de toekomst?

Doneer nu!

Voor € 20,- krijgen tien huishoudens toegang tot veilig drinkwater.

20
50
100
150

Financieel

68.236,-
0,-
180.000,-

verhaal

Mules is een jonge, hardwerkende, drieëndertigjarige vrouw die met haar man in het dorp Nkaroni woont. Ze is gezegend met vijf kinderen, waarvan er twee op school zitten. Ze is lid van de spaar- en kredietgroep die door Bijzondere Noden wordt gesteund. In juni 2019 ontving ze vier kuikens van twee maanden oud van het verbeterde lokale ras. Daarnaast werd ze getraind in het verzorgen van pluimvee.

Sinds haar deelname aan de spaargroep is de levensstandaard van de familie van Mules aanzienlijk verbeterd. Haar gezinsinkomen is gestegen van € 0,68 naar € 3,58 per week en ze kan zich nu veroorloven meer voedingsmiddelen zoals suiker en maismeel voor haar gezin te kopen. Daarnaast kunnen ze de heerlijke eitjes van hun kippen eten.

“Ik ben zo dankbaar dat jullie – in tegenstelling tot andere organisaties – ons niet alleen pluimvee geven, maar ons ook trainen op het gebied van pluimveehouderij en ondernemerschap.”

Als onderdeel van de groepsovereenkomst heeft ze een ander groepslid van de spaargroep vier kuikens gegeven zodra ze uit het ei waren gekomen. Zo krijgen ook andere groepsleden de kans om kippen van het verbeterde ras te ontvangen en verzorgen.