Watersnoodramp in Limburg, België en Duitsland

Voeding

Onderdak

Projectomschrijving

Limburg, België en Duitsland zijn getroffen door een watersnoodramp. De schade is enorm, zowel materieel als emotioneel. Hoewel de nationale overheden de meeste schade zullen vergoeden, willen we juist nu als christenen aanwezig zijn en de getroffenen ondersteunen.

Limburg
In Zuid-Limburg hebben wegen, huizen en (boeren)bedrijven grote schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen omgekomen, maar de emotionele schade is groot. Om deze getroffenen te bemoedigen, bieden we hulp in samenwerking met lokale evangelisatieposten in Kerkrade en Bunde-Meerssen. Lokale christenen gaan de getroffen huishoudens langs met tegoedpasjes voor lokale supermarkten en Bijbels. Op deze manier kan de kerk een lichtend licht zijn in haar omgeving.

België en Duitsland
Daarnaast zijn we in contact met lokale, protestantse kerken in België en Duitsland. Ook met hen bekijken we de mogelijkheden om praktische hulp te bieden. We willen ons met hen richten op wederopbouw en herstel. Omdat het water eerst zal moeten terugtrekken en de overstroomde gebouwen moeten drogen, gaven deze kerken aan dat het nog te vroeg is om te bepalen welke hulp nodig is. Zodra de schade geïnventariseerd is, zal een noodhulpproject worden opgezet. We houden u via de website hierover op de hoogte.

Gebed gevraagd!

Wilt u bidden voor de getroffenen in dit gebied? En bovenal: wilt u bidden of de Heere door deze situatie heen wil werken en dat het werk dienstbaar mag zijn aan Zijn Koninkrijk?

Doneer nu!

Naast uw gebed is ook uw financiële steun hard nodig om de getroffenen te kunnen ondersteunen.

Financieel

Watersnoodramp in Limburg, België en Duitsland
56.983,-
0,-
,-
15
30
100
150

€ 0,00