Voedselhulp voor Zimbabwe

Project: Voedselhulp

Land/Regio: Zimbabwe

Categorie: Noodhulp

Projectomschrijving

Te nat, te droog, te duur. Honger in Zimbabwe

“De ergste ramp moet nog beginnen”, zei een hulpverlener in het voorjaar van 2019. De cycloon die Mozambique, Malawi en Zimbabwe toen trof had ontstellend veel schade en wateroverlast aangericht, maar deze man voorzag nog meer ellende. En nu is dat in Zimbabwe ook werkelijkheid.

Behalve de nasleep van de cycloon heeft het land te kampen met nog een probleem: het is droog. Gortdroog. De landbouw is afhankelijk van regenval, maar die is er nauwelijks dit jaar. Hierdoor verdwijnt het oppervlaktewater en drogen de bronnen op. De mais die is opgekomen staat te kwijnen op het veld.

Velen zijn in het dagelijks leven afhankelijk van hun eigen oogst. De laatste oogst is deels verloren gegaan door de cycloon en de oogst van dit jaar dreigt ook te mislukken. Daarom moeten ze nu dus eten inkopen. Maar ook dit is moeilijk. In Zimbabwe is er sprake van hyperinflatie waardoor het eten onbetaalbaar wordt. Dit alles zorgt ervoor dat er in grote delen van het land een voedselcrisis is. De overheid springt bij, maar kan lang niet iedereen bereiken.

In Zimbabwe steunt Bijzondere Noden al verschillende jaren het werk van de organisatie Community Based Aid Programme (CBAP). Via CBAP wordt er nu ook noodhulp verleend aan duizenden huishoudens in het Masvingo district die te lijden hebben onder de hongersnood. CBAP verstrekt maismeel zodat men de komende maanden door kan komen. Bij de distributie wordt vooral gedacht aan kwetsbare gezinnen. Dit zijn vaak gezinnen waarin bijvoorbeeld een kind of een gehandicapte aan het hoofd staat. Daarnaast wordt er ook landbouwadvies gegeven en hoge kwaliteit zaaigoed uitgedeeld, zodat de volgende oogst meer kans van slagen heeft. Vaak gebruikt men namelijk zaaigoed van voorgaande jaren dat nu dus niet meer beschikbaar is, en dat daarnaast ook erg gevoelig is voor ziekten en droogte. Door de hulp die CBAP biedt is er voor veel gezinnen voldoende eten in de komende maanden, maar wordt er ook gewerkt aan een betere voedselbeschikbaarheid op de lange termijn.

Meer weten over onze partnerorganisatie? CBAP richt zich op gemeenschapsontwikkeling door onder meer trainingen, kippenprojecten en schoolvoorzieningen. Lees hier meer over dit project.

 

Sponsoring

Er is veel geld nodig voor de aanschaf van maismeel en zaaigoed, maar ook voor zaken als transport en training. Draagt u ook bij?

Doneer nu!

Voor € 10,- kan een gezin een maand lang voorzien worden van mais.

5
10
25
50

Financieel

1.490,-
0,-
,-