Vluchtelingen op Lesbos

Voeding

Hygiëne

Onderdak

Projectomschrijving

Al sinds 2013 is het Griekse eiland Lesbos een hotspot in de vluchtelingencrisis. Inmiddels is de stroom minder groot dan in de piekjaren 2015 en 2016, maar nog steeds wagen duizenden mensen de gevaarlijke oversteek over het water naar Europa in de hoop op een veilig bestaan. Zij hebben alles in hun thuisland achtergelaten vanwege honger, oorlog of (natuur)rampen. In vaak overbevolkte vluchtelingenkampen moeten ze wachten tot hun asielprocedure is behandeld.

In vlammen op…
In 2020 woonden zo’n 20.000 mensen in en rond kamp Moria. In september 2020 gingen grote delen van het kamp in vlammen op. Op een voormalig schietterrein, direct aan de kust is een compleet nieuw kamp opgezet: Mavrovouni. In het nieuwe kamp woonden aanvankelijk zo’n 7000 mensen. De instroom van nieuwe mensen wisselt sterk, net als de snelheid van de asielprocedures.  Hierdoor verschilt ook het aantal mensen dat in het kamp woont van maand tot maand. Het nieuwe kamp is een stuk georganiseerder dan kamp Moria, maar de leefomstandigheden zijn nog steeds slecht. De meeste tenten zijn vervangen door kleine huisjes, maar de ruimte blijft beperkt. Mensen leven dicht op elkaar in kleine kamertjes met weinig privacy. Velen voelen zich niet veilig. De mentale situatie van deze mensen wordt er in het kamp niet beter op. De vaak getraumatiseerde vluchtelingen krijgen in de kampen vaak opnieuw te maken met angst, stress en (seksueel) geweld. Bij kinderen van zes tot achttien jaar heeft bijna een kwart zelfmoordgedachten en velen hebben zichzelf ernstig verwond of hebben poging gedaan tot zelfmoord. Anderen lijden onder paniekaanvallen, agressieve uitbarstingen en nachtmerries. De trage asielprocedures leiden tot hopeloosheid en uitzichtloosheid.

Hulp
In deze situatie biedt de organisatie Euro Relief hulp. Euro Relief is ontstaan vanuit een zendingsorganisatie, en is nu de spin in het web in het kamp. Bijzondere Noden ondersteunt Euro Relief al verschillende jaren. Vrijwilligers en medewerkers ter plaatse doen er alles aan om vluchtelingen op Lesbos en Samos te voorzien van basisbehoeften zoals kleding, onderdak, dekens, luiers en hygiëneproducten. Ook fungeren ze als eerste aanspreekpunt voor de vluchtelingen en zorgen ze inmiddels op beperkte schaal voor scholing en (sport)activiteiten. Door hun aanwezigheid geven zij op deze manier ook een christelijk getuigenis in het kamp, waar openlijke evangelisatie niet mogelijk is.

Naast de vooral praktische hulp die Euro Relief biedt, steunt Bijzondere Noden ook het werk van de organisatie i58.  Vrijwilligers komen door het praktische werk in het kamp in contact met vluchtelingen en delen het evangelie. Vlak buiten het kamp is er een ‘community centre’ waar mensen terecht kunnen voor Bijbelstudie, gesprek en christelijke lectuur.

Sponsoring

Helpt u mee om verlichting te kunnen bieden aan mensen op de vlucht? En wilt u bovenal de vluchtelingen en hulpverleners gedenken in uw gebed?

Helpt u mee?

Voor € 10,- kan een pakketje toiletartikelen worden uitgereikt aan een vluchteling.

Financieel

12.114,-
0,-
,-
5
10
25
50


Meer lezen?

Ter plaatse

Onze projectcoördinator werkte onlangs een maand als vrijwilliger in het kamp. Lees hier een aantal van haar blogs.

 

Het verhaal van Noman

Daar zitten we, samen in een restaurantje aan de waterkant in een klein dorpje op Lesbos. Het is een nattige, druiligere dag. Noman (19 jaar) heeft niet veel vragen van me nodig om van wal te steken. Hij neemt me mee terug naar zijn jeugd, zijn vlucht uit Afghanistan, de levensveranderende gebeurtenis in Turkije en zijn leven hier in Griekenland. Lees hier het hele verhaal.

Een vak, en meer!

Mayra (niet haar echte naam) is 32 jaar. Ze is gevlucht, maar werkt inmiddels als vertaler en hulp bij de vaktrainingen voor vluchtelingen in Athene. Naast de naai- en vaklessen die daar gegeven worden is er ook veel ruimte voor gesprek en Bijbelstudie. Zonder deze bijeenkomsten zouden velen niet de kans krijgen om meer over Jezus te leren.

 

Mayra: “Ik zie dat dit project een veilige ruimte creëert voor vluchtelingenvrouwen om te groeien in vertrouwen en om de pijn van hun reizen en moeilijkheden van hun leven te delen. De meeste vrouwelijke Afghaanse studenten zijn op een bepaald niveau analfabeet; ze hebben door hun cultuur geleerd dat ze niet zo goed zijn en niet zo goed kunnen denken als mannen. In de loop van de tijd die we samen hebben doorgebracht, zag ik hun zelfvertrouwen groeien. Doordat ze kunnen naaien, kunnen ze kleding voor hun gezin maken en cadeaus voor anderen in nood. Dit draagt ​​bij aan hun gevoel van eigenwaarde.”

 

Onlangs beleefde Mayra een mooi moment tijdens de wekelijkse tienerknutselles. De enige mannelijke tienerstudent was de week voor de les jarig. Toen het personeel van het Skills Training Center een verjaardagstaart tevoorschijn haalde en begon te zingen, keek hij om zich heen en vroeg zijn moeder voor wie het feest was; hij kon niet geloven dat het voor hem was en hij was erg blij met het kleine feestje.

Mayra: “Ik wil u graag bedanken voor uw steun aan het Skills Training Center. Ik weet dat het moeilijk is om de grote impact van dit werk op een afstand te begrijpen, maar ik wil de vreugde uitdrukken die uit deze samenwerking voortkomt. Ik wil de mensen in Nederland vragen om hun geloof te bewaken, aangezien er andere opties beschikbaar zijn. Ik zag onlangs een YouTube-documentaire van een Nederlandse jongere die niet in God geloofde, maar in aanraking kwam met de islam. Hij heeft nu gekozen om de islam te volgen. Mijn hart breekt vanwege die keuze. Ik bid voor anderen in Nederland om hun christelijk geloof openlijk te delen.”