Straatkinderen in Peru

Projectomschrijving

Problematiek

Het grootste gedeelte van de inwoners van de wijk San Genaro in Ica (Peru) is straatarm. Er is gebrek aan medische en sanitaire voorzieningen. Veel gezinnen zijn gebroken en kinderen zijn hiervan de dupe. Veel van deze kinderen uiten dit in agressie en wonen deels of helemaal op straat.

Op het platteland van Peru, in het dorpje Niño Jesús de Ayaví, hebben kinderen te maken met andere problemen. De kinderen zijn kwetsbaar vanwege armoede en de afwezigheid van scholen in het dorp. Ouders werken in het zomerseizoen bijna dag en nacht voor de grootgrondbezitters uit de regio waardoor kinderen aan hun lot worden overgelaten.

Een hart voor kinderen
Misiur heeft een hart voor kinderen en vangt hen na schooltijd op, zowel in de stad als op het platteland. Het doel van deze programma’s in beide regio’s is het verbeteren van de voedselsituatie, het geven van Bijbelonderwijs en het bijbrengen van christelijke waarden en normen. Ook krijgen leerlingen begeleiding in het formele onderwijs en werken ze aan sociaal-emotionele vaardigheden.

Familiegericht
Deze hulp richt zich echter niet alleen op de kinderen, ook ouders worden betrokken bij het programma. Zij kunnen deelnemen aan workshops, waarin zij meer leren over financiën of het belang van goed, Bijbels ouderschap. Ook kunnen zij deelnemen aan Bijbelstudies. Daarnaast probeert onze partner te bemiddelen bij familieproblemen en zo te werken aan het herstel van relaties.

Hulp in coronatijd
Ook in Peru lijden de mensen door het coronavirus. Door de getroffen maatregelen zijn de mogelijkheden voor hulpverlening erg beperkt. Samenkomen in het gebouw van Misiur is niet meer mogelijk. Toch doet onze partner er alles aan om deze straatkinderen en hun families te helpen. Er zijn gaarkeukens geopend, waar de kinderen en andere kwetsbaren uit de sloppenwijk dagelijks een gezonde maaltijd kunnen krijgen. De huiswerkbegeleiding gaat door met behulp van moderne communicatiemiddelen. Bovendien wordt er dagelijks een Bijbelse meditatie verspreid. Zo gaat het werk door, ook in deze onzekere tijd.

Sponsoring

Bijzondere Noden ondersteunt dit mooie werk van Misiur. Ook u kunt heel concreet een steentje bijdragen. Mogen wij op uw gebed en financiële steun rekenen?

Doneer nu!

Voor €15,- krijgen vier straatkinderen een week lang een gezonde lunch.

15
30
100
150

Financieel

21.657,-
0,-
100.000,-

"Ik heb de lessen uit de Bijbel onthouden..."

Aida Luz Cuesta Almirón nam deel aan het project van Misiur. Ze kwam in het programma toen ze 7 jaar oud was en bleef totdat ze de middelbare school afrondde. Inmiddels is ze 19 jaar en werkt ze als onderwijsassistent. Aida vertelt:
“Voor zover ik me herinner, werkte alleen mijn vader en zorgde mijn moeder thuis voor ons. Er waren veel problemen en discussies tussen mijn ouders. Twee jaar geleden besloot mijn moeder om te scheiden van mijn vader. Ik had veel wrok tegen haar vanaf de dag dat ze het huis verliet. Ik vroeg me af waarom ze ons allemaal heeft verlaten. Toen mijn moeder het huis verliet, nam ik de zorg van mijn drie jongere broertjes op me. In die tijd zat ik in de vijfde klas en moest ik mijn tijd in drieen verdelen: voor mijn broertjes zorgen, studeren en werken. Afhankelijk van mijn economische mogelijkheden en mijn beschikbare tijd kon ik een basisopleiding volgen. Wat had ik graag aan de universiteit gestudeerd!

Mijn ouders blijven gescheiden. Mijn vader heeft alleen tijdelijke baantjes zoals huisschilder. Hierdoor komt er thuis niet veel geld binnen. Mijn twee jongere broers gaan naar Misiur. Thuis doen we al het mogelijke om de moeilijke economische situatie het hoofd te bieden. Ik ben Misiur zeer dankbaar omdat het een grote hulp was toen ik een kind was. Misiur leerde me op God te vertrouwen en sterk te zijn in tijden van problemen. Ik heb de lessen uit de Bijbel onthouden, daarom heb ik mijn moeder al vergeven. Ik raad iedereen die problemen heeft aan om zich in te spannen en op God te vertrouwen. Heel erg bedankt!”

Lees verder