Steun voor
christenen Jordanië

projectomschrijving

Problematiek

In Jordanië is het in principe toegestaan om christen te zijn. Echter, christenen zijn wel in de minderheid en hun vrijheden lijken af te nemen. Vooral ex-moslims hebben het moeilijk. Zij kunnen vaak alleen in het geheim samenkomsten bezoeken en worden bedreigd en verstoten uit hun families.

Tien jaar geleden startten Youssef en Layla met het geven van Bijbelcursussen in Jordanië. Er ontstond een huisgemeente die gestaag groeide. Inmiddels bestaat de kerk uit meer dan vijftig leden. De ruimte die de gemeente gebruikt om samen te komen, is inmiddels alweer veel te klein om alle mensen te bevatten. De invloeden van de Islam zijn ook voelbaar in de gemeente. Met name de leden die nog niet zo lang christen zijn worstelen hiermee. Het bestuderen van de Bijbel krijgt veel aandacht. Dat is hard nodig, want moslims proberen met alle macht de Drie-eenheid van God te ontkennen en zeggen dat Jezus slechts een profeet was. Bijbelstudie is voor de leden erg belangrijk, zo kunnen ze met eigen ogen de waarheid lezen.

Vluchtelingen
Veel van de gezinnen die naar de samenkomsten komen hebben niet veel te besteden. Ze moeten hard werken voor hun geld en velen hebben niet eens een baan. Maar de gemeente wil ook graag dienstbaar zijn en voelt zich verantwoordelijk om zorg te dragen voor vluchtelingen. De meesten komen uit Irak en Syrië. Ze zijn getraumatiseerd en angstig. Vooral christenen hebben het moeilijk. Ze voelen zich een minderheid. De kerk probeert hen op te zoeken, naar hun verhalen te luisteren en het Woord te laten klinken. De Heere zegent dit werk, want inmiddels zijn er zes grote Bijbelstudiegroepen die op vrijdag door Youssef onderwezen worden. Voorheen in een samenkomst, in coronatijd wordt dit zoveel mogelijk online voortgezet.

Steun
Bijzondere Noden steunt de gemeente van Youssef en Layla door bij te dragen aan de huur van de ruimte voor hun samenkomsten. Daarnaast wordt Youssef ondersteund, zodat hij fulltime als pastor kan werken voor de gemeente en de vluchtelingen. Een mooie vorm van ondersteuning aan deze christenen: samen zorg dragen voor de erediensten, de plaats waar de Heere tot de gemeente wil spreken. Het is waardevol om daaraan een bijdrage te mogen leveren. Dit project is onderdeel van het focusgebied De Vervolgde Kerk. Dit aandachtsgebied richt zich op ondersteuning van vervolgde christenen, met name in het Midden-Oosten.

*Namen zijn gefingeerd vanwege veiligheidsredenen.

Dominee C. van Ruitenburg bracht een bezoek aan onze projecten in Jordanië. Lees hier over een indrukwekkende ontmoeting.

 

Sponsoring

Wilt u de gemeente in Jordanië steunen? Voor € 100,- kan de gemeente één week samenkomen.

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

58.381,-
0,-
56.500,-

verhaal

Layla vertelt hoe de kerk stand houdt in het turbulente Midden-Oosten. “Omdat we niet geregistreerd zijn, zijn we in principe vogelvrij en hebben we geen rechten”, legt Layla uit. “We kwamen altijd samen in huiskamers. We gebruikten verschillende huizen zodat het niet te veel opviel. We hebben veel gebeden om een nieuwe plaats voor onze samenkomsten. Met hulp van donoren kunnen we nu een ruimte huren waar iedereen in past en waar we zelfs liederen kunnen zingen!

 

“Eindelijk kunnen we weer zingen”

 

In de huisgemeenten durfden we dat niet. We waren bang dat onze buren de politie zouden bellen. In 2013 werd onze gemeente te groot voor huiskamers. De Heere is goed!” vertelt Layla blij. Omdat onze kerk niet geregistreerd is kunnen we op die manier in de problemen komen. We zijn dankbaar voor de steun die we krijgen. Het is bemoedigend om te weten dat er zelfs in Nederland voor ons gebeden wordt.”