Steun aan blinden en slechtzienden in Nederland

Normen en waarden

Bij het geopende Woord

Het is een gemis als lezen niet mogelijk is of steeds moeilijker wordt. Dit is een belemmering voor degenen die door blindheid, slechtziendheid, chronische ziekte of ouderdom te kampen hebben met visuele beperkingen. Bijzondere Noden wil visueel beperkte christenen in Nederland bijzondere zorg en aandacht verlenen.

De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden (CBB) brengt jaarlijks het dagboek ‘Bij het geopende Woord’ in gesproken vorm uit. Aan dit dagboek wordt meegewerkt door verschillende predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Zij behandelen per maand een onderwerp en achterin het dagboek zijn bijdragen opgenomen voor de feestdagen. De stukjes zijn niet te lang en goed te gebruiken voor het hele gezin.

Digitaal ‘kerkboek’
Daarnaast hebben de CBB en Helpende Handen in 2019 een digitaal ‘kerkboek’ gepubliceerd voor het gebruik in de Gereformeerde Gemeenten. Deze bevat de GBS Statenvertaling, psalmberijming (1773), liturgische formulieren, belijdenissen, catechismus en kort begrip. Het ‘kerkboek’ beschikt over verschillende hulpmiddelen, die het voor visueel beperkten mogelijk maken om eenvoudig en snel te wisselen tussen verschillende onderdelen van de liturgie. Zo is het mogelijk de tekst te vergroten, het contrast te optimaliseren, de tekst te beluisteren, en brailleleesregels te gebruiken. Op deze manier wordt het voor blinden en slechtzienden makkelijker om de erediensten te volgen.

Bijzondere Noden steunt de CBB en Helpende Handen om deze projecten mogelijk te maken. Onze naasten in Nederland met een visuele beperking hebben vaak te maken hebben met veel extra kosten. Door middel van dit project willen wij hen bijzondere aandacht en zorg verlenen.

Doneer nu!

Helpt u ons om uw naaste met een visuele beperking te voorzien van christelijke hulpmiddelen?

10
25
100
150

805,-
0,-
0,-