Steun aan vervolgde christenen

Voorzien in eerste levensbehoeften

Steun aan tentenmakers en evangelisten

Toerusting van vervolgde christenen

Verspreiding van christelijke lectuur

Steun aan vervolgde christenen

Namens uw gemeente steunen we vervolgde christenen wereldwijd. Dat doen we met diaconale steun, maar ook met toerusting. Dat is hard nodig, omdat christenvervolging een schrijnend probleem blijft! Onze hulp onderscheid zich in drie vormen: bijbels onderwijs, steun aan gemeenten en steun aan gezinnen. Hieronder vindt u een toelichting:

1. Bijbels onderwijs voor (nieuwe) christenen

Christenen die tot geloof zijn gekomen vanuit een andere godsdienst, hebben veel onderwijs nodig! Maar ook leden van de christelijke gemeenten hebben het zo nodig om gefundeerd te worden in Gods Woord. Onze projectpartners voorzien daarin. Ook de Bible and Book ministry draagt daaraan bij. Wij steunen onze projectpartners voor:

– Het organiseren van conferenties of andere bijeenkomsten voor kerkleiders, om hen te onderwijzen in de Bijbelse leer en wat het betekent om kerk te zijn.
– Individuele christenen bezoeken voor persoonlijk onderwijs en pastoraat.
– Zondagsschool- en jeugdwerk
– De Bible and Book ministry

 

2. Steun aan lokale gemeenten

Christelijke gemeenten kunnen niet altijd een eigen pastor of de huur van een gebouw van samenkomst bekostigen. Bijvoorbeeld omdat het een pasbeginnende gemeente is, of omdat het een gemeente is waarin velen geen werk hebben. Toch of juist zulke gemeenten hebben een pastor zo nodig. En hoe kan je als gemeente samenkomen als je geen zaal of gebouw hebt? Wij helpen zulke gemeenten met:

– Bijdrage aan levensonderhoud pastor
– Huur voor plaats van samenkomst

 

3. Veiligheid en steun voor bedreigde gezinnen

Wie christen wordt vanuit een ander geloof, heeft het heel moeilijk. Doodsbedreiging door de familie en de omgeving en verlies van inkomsten is vaak hun deel. Wij helpen deze christenen met:

– Een veilige plek om te wonen
– Levensonderhoud

 

Steun hier de Vervolgde Kerk

Uw bijdrage wordt verdeeld over diverse projecten voor de Vervolgde Kerk.

Financieel

89.621,-
0,-
450.000,-
15
30
100
150