Steun aan gemeenschappen
op de Westbank

Hand of Love

In het midden van het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden is er naast alle moeiten en verdriet toch nog een sprankje hoop te vinden. De organisatie Hand of Love doet een christelijke handreiking naar gemeenschappen op de Westbank, om moslims en (nominale) christenen te laten zien wat het christelijk geloof inhoudt.

Op de Westbank leven 2.6 miljoen mensen, waarvan de 60.000 christenen slechts een minderheid zijn. Bovendien gaat het binnen het christendom in dit gebied vaak meer om de naam dan om het geloof zelf. Wanneer die levende Bron mist, kan de islamitische omgeving ook niets zien van het licht van Christus. Daarom is het zo nodig dat het geloof zichtbaar wordt. Hand of Love streeft ernaar om de gemeenschappen op de Westbank toe te rusten.

Aandacht voor de kwetsbaren

Hand of Love wil in het bijzonder christenen met een moslimachtergrond steunen, omdat de positie van deze personen uiterst hachelijk is. Door hun werk willen zij hen aanmoedigen om op de Westbank te blijven wonen. Daarnaast heeft de organisatie in het bijzonder aandacht voor de meest kwetsbaren: arme gezinnen, weduwen, wezen en ouderen. Ook richt ze zich op gehandicapten, die in de Arabische cultuur vaak gestigmatiseerd worden. Zo worden zij uit schaamte vaak niet geregistreerd bij hun geboorte en is hun familie vaak boos op God omdat zij ‘gestraft’ zijn met een gehandicapt kind. Hand of Love wil de familie van gehandicapten aanmoedigen om deze mensen lief te hebben, omdat ze door God geschapen zijn.

De organisatie biedt onderwijsprogramma’s, medische zorg en gemeenschapsontwikkelingsprojecten. Ook voorzien ze in de eerste levensbehoeften waar nodig, door voedsel, medicijnen, luiers en dekens  uit te delen. Tijdens de projecten is er altijd een moment waarop Gods goedheid verkondigd wordt. Hand of Love wil door het Woord en de daad mensen op de Westbank vertellen over de echte hoop die ligt in Jezus: hoop die vol is van vrede en liefde.

“Dank u wel voor alle liefde, steun en vriendschap. We hechten zoveel waarde aan jullie gebed. Zonder jullie hulp en de hulp van anderen zou het niet mogelijk zijn om God op deze manier te dienen. Ik ben Hem heel dankbaar voor uw steun. We mogen met verwondering zien hoe het leven van mensen een grote omslag kan maken wanneer ze in aanraking komen met het levende Woord van God.”

~ Citaat van een voorganger ~

Doneer nu!

Wilt u met uw bijdrage helpen om het werk van Hands of Love mogelijk te maken?

15
30
100
150

Financieel

1.040,-
0,-
18.000,-

verhaal

Omar is opgegroeid als christen, maar dat was niet bepaald zichtbaar in zijn leven. “Ik was verslaafd aan alcohol en sigaretten en regelmatig had ik enorme woede-uitbarstingen. Ik brak dan alles wat in mijn bereik was en de spullen vlogen de kamer door. Ik sloeg mijn kinderen en één keer sloeg ik zelfs mijn vader, in het bijzijn van mijn familie. Mijn vrouw en kinderen waren bang voor me, omdat ik geen controle had over mijzelf en niemand respecteerde. Maar nu is alles anders geworden. Ik ben een nieuw schepsel geworden, mijn oude gedrag is weggenomen. Ik wil niet langer een ‘lauwe christen’ zijn, maar wil mijn leven overgeven aan de Heere.