Gemeenschappen op de Westbank

Voorzien in eerste levensbehoeften

Toerusting van vervolgde christenen

Verspreiding van christelijke lectuur

projectomschrijving

Op de Westbank leven 2.6 miljoen mensen, waarvan de 60.000 christenen slechts een minderheid zijn. Bovendien gaat het binnen het christendom in dit gebied vaak meer om de naam dan om het geloof zelf. Wanneer die levende Bron mist, kan de islamitische omgeving ook niets zien van het licht van Christus. Daarom is het zo nodig dat de christenen worden onderwezen in het Woord… Onze christelijke partnerorganisatie biedt gemeenschappen op de Westbank hulp en verkondigt door dit werk het Evangelie.

Aandacht voor de kwetsbaren
Deze hulp wordt voornamelijk geboden aan de meest kwetsbaren: arme gezinnen, weduwen, wezen en ouderen. Ook richt de hulp zich op gehandicapten, die in de Arabische cultuur vaak gestigmatiseerd worden. Zo worden zij uit schaamte vaak niet geregistreerd bij hun geboorte en is hun familie vaak boos op God omdat zij ‘gestraft’ zijn met een gehandicapt kind. We willen de families van gehandicapten aanmoedigen om deze mensen lief te hebben, omdat ze door God geschapen zijn.

Om deze kwetsbare gezinnen te helpen, bieden we onderwijsprogramma’s, medische zorg en gemeenschapsontwikkeling Ook voorzien we hen waar nodig van eerste levensbehoeften, door voedsel, medicijnen, luiers en dekens uit te delen.

Door deze werkzaamheden willen we door het Woord en de daad mensen op de Westbank vertellen over de echte hoop die ligt in Jezus.

“Dank u wel voor alle liefde, steun en vriendschap. We hechten zoveel waarde aan jullie gebed. Zonder jullie hulp en de hulp van anderen zou het niet mogelijk zijn om God op deze manier te dienen. Ik ben Hem heel dankbaar voor uw steun. We mogen met verwondering zien hoe het leven van mensen een grote omslag kan maken wanneer ze in aanraking komen met het levende Woord van God.”

~ Citaat van een voorganger ~

Doneer nu!

Wilt u met uw bijdrage helpen om het werk op de Westbank mogelijk te maken?

Financieel

1.565,-
0,-
18.500,-
15
30
100
150

Frequentie:

  • eenmalig
  • per maand
  • per kwartaal
  • per jaar

€ 0,00

Uw gegevens:

Betaling:

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de laatste project-updates en meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief.


verhaal

Omar is opgegroeid als christen, maar dat was niet bepaald zichtbaar in zijn leven. “Ik was verslaafd aan alcohol en sigaretten en regelmatig had ik enorme woede-uitbarstingen. Ik brak dan alles wat in mijn bereik was en de spullen vlogen de kamer door. Ik sloeg mijn kinderen en één keer sloeg ik zelfs mijn vader, in het bijzijn van mijn familie. Mijn vrouw en kinderen waren bang voor me, omdat ik geen controle had over mijzelf en niemand respecteerde. Maar nu is alles anders geworden. Ik ben een nieuw schepsel geworden, mijn oude gedrag is weggenomen. Ik wil niet langer een ‘lauwe christen’ zijn, maar wil mijn leven overgeven aan de Heere.”