Reformatorisch onderwijs Nigeria

projectomschrijving

In een afgelegen gebied in Nigeria staat de John Calvin School. Het biedt reformatorisch onderwijs in een veilige omgeving. In een land als Nigeria is dat uniek. Al heel veel jongeren hebben op deze school christelijk onderwijs genoten!

De John Calvin School is een kwalitatief goede school die ook kinderen uit armere gezinnen toegang biedt tot christelijk middelbaar onderwijs. De meeste leerlingen zijn lid van de Nigerian Reformed Church (NRC). Daarnaast zijn er ook jongeren welkom met een andere achtergrond. Zo wordt de identiteit van de school bewaakt en het Evangelie onder de Nigerianen verspreid.

Christelijk onderwijs
Veel scholen in Nigeria zien oogluikend toe dat er betaald wordt voor een diploma, of dat docenten tegen een vergoeding de kinderen toestaan om af te kijken. Op de John Calvin School zijn deze praktijken niet toegestaan. Enerzijds zorgt dit er soms voor dat leerlingen de school verlaten. Maar anderzijds weet men ook dat de leerlingen van deze school waardevolle werknemers zijn. De christelijke John Calvin School kan hier een mooi getuigenis geven!

Vakonderwijs
Op dit moment is de John Calvin School bezig met het uitbouwen van vakonderwijs. Het is erg moeilijk voor jongeren om in Izzi aan een baan te komen. Dit zorgt ervoor dat zij voor hun werk naar de stad moeten verhuizen waar het risico op losbandigheid en werkloosheid groot is. Daar wil de JCSS verandering in brengen door jongeren praktische vaardigheden aan te leren, zodat zij een eigen bedrijfje op kunnen zetten of een baan kunnen vinden in de omgeving.

Sponsoring

De school heeft steun nodig om dit onderwijs te realiseren. Er moeten schoolboeken en materialen voor christelijk onderwijs aangeschaft worden. Dat is moeilijk, omdat de leerlingen dit vaak niet zelf kunnen betalen. Helpt u mee om christelijk onderwijs mogelijk te maken voor Nigerianen?

 

Doneer nu!

Voor €15,- kunnen twee boeken voor godsdienstonderwijs bekostigd worden.

15
30
100
150

Financieel

23.464,-
0,-
139.730,-

Hoe betaal jij je schoolgeld?

In Nigeria is het onderwijs van de overheid gratis. Maar voor christelijk onderwijs moeten de leerlingen betalen. Dat is niet eenvoudig als je op het platteland van Nigeria woont en rond moet zien te komen van de opbrengst van een klein lapje grond. De jongeren op de John Calvin school hebben daarom als het even kan een baantje om hun boeken en kleding te bekostigen. Voor de allerarmsten is er een beurs. Daarin ondersteunt de plaatselijke kerk en brengt de school haar christelijke identiteit ook in de praktijk. Een van de leerlingen van het beurzenprogramma is Nwazufu. Lees hieronder zijn verhaal.

Ik ben Nwazufu Mmaduabuchi. Ik ben achttien jaar oud en ben de vijfde in ons gezin van acht kinderen. Ik woon in Onuenyim Agbaja en daar ga ik ook naar de Nigeria Reformed Church. Mijn vader is al lang ziek, daarom moet mijn moeder in haar eentje zorgen voor ons gezin. Omdat mijn vader een paar zware operaties moest ondergaan en niet kon werken waren we erg arm en konden we nooit naar school.

Nu wordt mijn schoolgeld gelukkig betaald door het sponsorprogramma, zodat ik wel kan leren. Ik dank God dat ik geselecteerd ben voor dit programma. Het interessantste vak op school is biologie, maar ook Engels, natuurkunde en scheikunde vind ik leuk. Ik wil graag naar de universiteit om medisch laboratoriumwerk te studeren. Daarom werk ik nu al hard op school. Ik bid dat God mij helpt om mijn doel te bereiken, zodat ik later mijn medemens kan dienen. Omdat ik zelf arme ouders heb, hoop ik vooral dat ik later kan zorgen voor kinderen die ook uit zo’n soort gezin komen