Rampen in Indonesië

Voeding

Hygiën

Medische zorg

Onderda

Basisonderwijs

Vakonderwij

Normen en waarden

Zelfredzaamheid

projectomschrijving

Problematiek

Indonesië werd 2018 zwaar getroffen door aardbevingen, een grote vloedgolf en een tsunami. Het leed was enorm: duizenden inwoners kwamen om en honderdduizenden mensen waren ontheemd. Hoewel deze ramp al langer geleden is, zijn de gevolgen van deze rampen nog steeds zichtbaar. Daarom werken we aan herstel voor de gemeenschap gericht op de lange termijn.

Direct na de ramp hebben we de nodige hulpverlening geboden, in samenwerking met de deputaatschappen voor Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Inmiddels is deze eerste fase van noodhulp afgesloten. Er zijn echter nog steeds duizenden mensen die geen goed onderkomen hebben. Hun huizen zijn verwoest en er is meestal geen zicht op compensatie of toewijzing van nieuw eigendom of land.

Om deze ontheemden te helpen, hebben we een nieuw project gestart. De projectpartner ter plaatse gaat, in samenwerking met lokale kerken, aan de slag met het bouwen van huizen en het geven van (vak)trainingen. Zo krijgen de getroffenen ook in hun nieuwe omgeving onderdak en kans op een nieuwe inkomstenbron. Daarnaast geven we trainingen over hygiëne en krijgen honderden kinderen een hygiënepakketje. Ook bieden we trauma-hulp en werken we aan het opzetten van een plan om de schade door toekomstige rampen te voorkomen.

Getuigen

Een van onze contacten schreef: “Juist hier kunnen wij als kerk getuige zijn van Christus door er voor de mensen te zijn, hen liefde en hulp te geven. (…) Laten we samen bidden of God deze tijdelijke hulp wil gebruiken voor het uitbreiden van Zijn Koninkrijk!”

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

225.000,-
0,-
225.000,-