Overstromingen in Mexico

Voeding

Hygiëne

Vakonderwijs

Zelfredzaamheid

Projectomschrijving

Problematiek

In het najaar van 2020 is zuidoost Mexico getroffen door meerdere overstromingen. Deze werden veroorzaakt door een koufront in combinatie met orkanen en zware neerslag. Meer dan 140.000 mensen zijn hierdoor geraakt, ruim 34.000 huizen zijn ernstig beschadigd en er zijn verschillende doden gevallen.

Na de overstromingen bleek dringend behoefte te zijn aan voedsel en medische zorg. De situatie is extra zorgelijk door de oplopende corona-cijfers in Mexico. Veel getroffen gezinnen zijn door de maatregelen hun banen kwijtgeraakt en hebben geen inkomsten om basisbenodigdheden aan te schaffen. Er is daarom een noodhulpproject gestart gericht op het verlichten van de nood op korte en middellange termijn. Dit project wordt uitgevoerd door onze lokale partner en in samenwerking met lokale kerken.

Als onderdeel van dit project ontvangen 200 gezinnen drie keer een voedsel en hygiënepakket. Ook wordt er traumahulp geboden en ontvangen de getroffenen medische hulp. Deze zorg is voornamelijk gericht op het voorkomen van huidproblemen als gevolg van blootstelling aan vervuild water. Daarnaast wordt er gewerkt aan het genereren van nieuwe inkomstenbronnen, zodat getroffen gezinnen weer financieel onafhankelijk kunnen worden. Tot slot worden trainingen gegeven in vier dorpen, gericht op het anticiperen op toekomstige rampen.

 

Sponsoring

Helpt u de getroffenen van deze overstromingen aan voedsel, medische zorg en weerbaarheid voor de toekomst?

Doneer nu!

Draagt u bij aan hulp voor deze getroffen gezinnen?

Opbrengst

Overstromingen in Mexico
95,-
0,-
23.000,-
5
15
30
100

€ 0,00