Oorlogsslachtoffers in Gaza

Voeding

Hygiëne

Medische zorg

Projectomschrijving

Problematiek

Op 7 oktober viel Hamas Israël binnen. Deze gruwelijke aanval en de daaropvolgende oorlog kostten velen het leven in Israël en in de Palestijnse gebieden. Onze partners in Gaza houden ons op de hoogte over de hartverscheurende situatie waarin de Palestijnse christenen zich bevinden. Inmiddels hebben we een mogelijkheid gevonden om noodhulp te verlenen. Lees hieronder de laatste update:

Sinds het begin van de oorlog schuilen de christenen uit Gaza met een aantal moslims in twee kerken. Er is geen elektriciteit, geen stromend water, (vaak) geen internet en gebrek aan veel primaire basisbehoeften. Door bombardementen en beschietingen zijn 20 christenen omgekomen en velen zijn gewond. Het Israëlische leger en VN-medewerkers hebben opgeroepen om de stad te verlaten, maar de christenen kunnen nergens heen. Ze zijn vanwege hun geloof niet welkom bij moslims, ze hebben geen connecties in het zuiden en ook daar is het niet veilig. Ze sterven nog liever in de kerk…

Onze partnerorganisatie heeft tot nu toe deze groep mensen kunnen voorzien van matrassen, eten en drinken. Het voedsel wordt echter steeds schaarser. Tijdens de huidige wapenstilstand is er gelegenheid om een nieuwe voorraad aan te leggen. Veel gemeenteleden hebben de schade geïnspecteerd aan hun huizen. De voorganger van de gemeente is alles kwijt. De ontreddering is groot. Juist in deze moeilijke situatie biedt onze partner pastorale zorg door social-mediacontact, telefooncontact en online gebedsbijeenkomsten.

Ook op de Westbank is de nood hoog. Een geschat aantal van 8000 Gazanen die in Israël werkzaam waren, zijn uitgezet naar de Westbank. Daar verblijven ze vaak zonder onderdak en bezittingen. Er zijn mogelijkheden om hen voedselhulp te bieden, maar ze hebben geen toegang tot andere basisbehoeften. Daarnaast zijn zo’n 100.000 inwoners van de Westbank ontslagen in Israël. Deze groep zit zonder inkomen thuis, waar de nood alleen maar erger wordt. In de komende periode zal dus ook de hulpvraag vanuit de Westbank alleen maar toenemen.

Dient u mee?

Samen met onze partners in Gaza en de Westbank willen we hulp en troost bieden aan deze getroffenen. Vanwege de schaarste, het gevaar en de logistieke (on)mogelijkheden, richten we ons in Gaza (vooralsnog) alleen aan de mensen in deze twee kerken. Op de Westbank beperken we de hulpverlening niet tot christenen, maar richten we ons aan allen in nood, naar ons vermogen en vooral in afhankelijkheid van God. Wilt u de hulpverleners en de getroffenen aan beide zijden van de oorlog gedenken in uw gebeden?

* Voor informatie over de noodhulp in Israël verwijzen we u graag naar de website van Deputaatschap voor Israël.

Doneer ook!

Voor € 20,- voorziet u één persoon een week van eten.

Financieel

44.881,-
0,-
,-
10
20
100
150

€ 0,00


Onze contactpersoon vertelt: “Telkens krijg ik de vraag: Kunnen we evacueren? Waar moeten we heen? Wat moeten we doen? Dit snijdt mij door de ziel; ik heb ook geen antwoorden. Alle deuren zijn gesloten. Ik kan hen alleen wijzen op die ene Deur die geopend is door het gebed. Ik ben absoluut tegen moord en doodslag en verafschuw het geweld van 7 oktober. Ik heb intens medelijden met de gegijzelden en de nabestaanden van de slachtoffers van deze aanval. Maar de huidige situatie is ook hartverscheurend. Er sterven duizenden burgers, dat is de dagelijkse praktijk. We weten niet meer wat we moeten doen. We kunnen alleen nog bidden en hopen op een einde aan de bombardementen.”