Oorlogsslachtoffers in Gaza

Voeding

Hygiëne

Medische zorg

Projectomschrijving

Problematiek

Op 7 oktober viel Hamas Israël binnen. Deze gruwelijke aanval en de daaropvolgende oorlog kostten velen het leven in Israël en in de Palestijnse gebieden. Via diverse partners verlenen we noodhulp aan getroffenen in Gaza, op de Westbank en in Egypte.

Gaza
Sinds het begin van de oorlog schuilen de christenen uit Gaza met een aantal moslims in twee kerken. Er is geen elektriciteit, geen stromend water, (vaak) geen internet en gebrek aan veel primaire basisbehoeften. Ongeveer de helft van deze groep heeft geen thuis meer, omdat hun huizen tijdens de gevechten zijn verwoest. Door bombardementen en beschietingen zijn 22 christenen omgekomen en velen zijn gewond.  Ook de christelijke boekwinkel en het kantoor van onze partner liggen in puin. Men heeft opgeroepen naar het zuiden vertrekken, maar ook daar wordt het steeds onveiliger. Aan het begin van de oorlog hebben we via onze partner gewerkt aan matrassen, eten en drinken voor deze mensen. Nu komen levensbehoeften uitsluitend nog via hulptransporten Gaza binnen en zijn deze christenen afhankelijk van grote humanitaire organisaties. Wij kunnen op dit moment praktisch geen hulp meer bieden. Alleen het gebed is overgebleven.

Westbank
Ook op de Westbank is de nood hoog. Een geschat aantal van 8000 Gazanen die in Israël werkzaam waren, zijn uitgezet naar de Westbank. Daar verblijven ze vaak zonder onderdak en bezittingen. Er zijn mogelijkheden om hen voedselhulp te bieden, maar ze hebben geen toegang tot andere basisbehoeften. Daarnaast zijn zo’n 100.000 inwoners van de Westbank ontslagen in Israël. Deze groep zit zonder inkomen thuis, waar de nood alleen maar erger wordt. In de komende periode zal dus ook de hulpvraag vanuit de Westbank alleen maar toenemen. Daarom distribueren we via lokale kerken supermarktvouchers aan gezinnen in nood, waarmee ze zelf hun boodschappen kunnen doen. Bij deze distributies wordt christelijke lectuur uitgereikt.

Egypte
Daarnaast steunen we een christelijke gemeente in Cairo. Deze gemeente werkt mee aan voedseltransporten naar Gaza, om daar verlichting te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast wordt financiële steun geboden aan Gazaanse studenten in Cairo, die het contact en de steun van hun familie in de Palestijnse Gebieden zijn verloren. Ten derde zorgt de kerk voor het vervoer van gewonde Gazanen van de grens naar ziekenhuizen. Bijzondere Noden biedt financiële steun, zodat deze kerk deze diaconale taken kan uitvoeren.

Dient u mee?

Samen met onze partners werken we aan verlichting voor getroffenen. Door het werk kan de plaatselijke kerk getuigen van het Licht. Het is hoopvol dat er een toename is in interesse in het christelijk geloof. Daarom besteden onze partners veel aandacht aan gesprekken met zoekenden, opdat velen de Vredevorst mogen leren kennen. Wilt u dit werk gedenken in uw gebeden?

* Voor informatie over de noodhulp in Israël verwijzen we u graag naar de website van Deputaatschap voor Israël.

Doneer ook!

Voor € 20,- voorziet u één persoon een week van eten.

Financieel

462.449,-
0,-
,-
10
20
100
150


Onze contactpersoon vertelt: “Telkens krijg ik de vraag: Kunnen we evacueren? Waar moeten we heen? Wat moeten we doen? Dit snijdt mij door de ziel; ik heb ook geen antwoorden. Alle deuren zijn gesloten. Ik kan hen alleen wijzen op die ene Deur die geopend is door het gebed. Ik ben absoluut tegen moord en doodslag en verafschuw het geweld van 7 oktober. Ik heb intens medelijden met de gegijzelden en de nabestaanden van de slachtoffers van deze aanval. Maar de huidige situatie is ook hartverscheurend. Er sterven duizenden burgers, dat is de dagelijkse praktijk. We weten niet meer wat we moeten doen. We kunnen alleen nog bidden en hopen op een einde aan de bombardementen.”