Ondergrondse kerk
Midden-Oosten (Woestijnleven)

projectomschrijving

Problematiek

Het Midden-Oosten is de bakermat van het christendom, maar er zijn helaas meerdere landen waar géén bovengrondse kerk meer is. Vooral voor sommige delen van de moslimwereld, zoals Saudi-Arabië en Afghanistan, geldt dat. Hoe lang zal die situatie nog duren?

Om in dit gebied licht te laten schijnen, worden via dit project werkers uitgezonden om in Woord en daad als christenen te leven in landen waar geen openlijke kerk mag bestaan. Onze werkers leven met en naast de inwoners van het land. In persoonlijk contact delen ze het Evangelie en proberen ze te werken aan de opbouw van de kleine, ondergrondse kerk die er in vrijwel ieder gesloten moslimland bestaat. Om veiligheidsredenen kunnen we echter niet alle details verstrekken. Ook moeten we terughoudend zijn met de vermelding van namen van betrokkenen.

“Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie ze niet gehoord hebben?”

Romeinen 10:14

 

Sponsoring

De uitzending van werkers naar het Midden-Oosten kost veel geld. Te denken valt aan reis- en verblijfskosten, kosten voor taalscholing, onderwijs voor eventuele kinderen en kosten om ex-moslims te kunnen helpen met noodzakelijke voorzieningen.

Doneer nu!

Helpt u mee om het Evangelie te brengen in het Midden-Oosten?

15
30
100
150

Financieel

1.460,-
0,-
15.000,-

verhaal

“Wie is nu eigenlijk Isa al-Masih?” Wie is nu eigenlijk Jezus de Messias? Die vraag kregen we pas van een 14-jarige Arabische jongen. Hij komt geregeld bij ons thuis, hier in de Arabische stad waar we wonen. Hij hunkert naar liefde, omdat hij daar thuis niet veel van krijgt. Samen lazen we een eenvoudig kinderboekje over het kruis, in het Arabisch. Of beter gezegd: hij las het zelf, hardop. Je zag de vraagtekens in zijn ogen. Isa al-Masih, die is toch niet aan het kruis gedood? En opgestaan? Zijn meest recente vraag was hoe hij een app met Bijbelverhalen op zijn telefoon kan downloaden zonder dat zijn vader het ziet. We weten niet hoe dit verhaal afloopt. Wel dat deze jongen onze tijd en ons gebed meer dan waard is.

~ Werker in het Midden-Oosten~