Noodhulp Syrië

Project: Diaconale hulp

Land/Regio: Syrië

Categorie: Noodhulp

projectomschrijving

Hoewel de intensiteit van de strijd in Syrië wat afneemt, is er nog altijd geen vrede. De vele vluchtelingen in Libanon en Jordanië hebben nog geen uitzicht op terugkeer en in Syrië zelf is de situatie bijzonder moeilijk. Bijzondere Noden ondersteunt vluchtelingen via kerken in bijvoorbeeld Jordanië.

Deze kerken hebben voor hun werk onder vluchtelingen echter niet voldoende financiële middelen. Bovendien hebben zij geen ervaring in het professioneel bijstaan van vluchtelingen. Bijzondere Noden steunt hen daarom financieel, maar ook op het gebied van trainingen. Nu kan de kerk pakketten met eerste levensbehoeften uitdelen en workshops aanbieden om trauma’s te verwerken. Ten slotte worden er in een lokale kerk bijeenkomsten voor kinderen georganiseerd. Op deze bijeenkomsten kunnen gevluchte kinderen, samen met kinderen van gemeenteleden, even hun zorgen vergeten.

Uw gebed en bijdrage is nog steeds hard nodig, zoals we hoorden van één van onze contacten uit Syrie die onlangs in Nederland op bezoek was. Lees hier een verslag van zijn bezoek.

Samenwerking

Naast deze hulp in Jordanië heeft Bijzondere Noden diverse contacten om in de toekomst ook hulp te geven in andere buurlanden van Syrië en in Syrië zelf.

* Via de Baptist Evangelical Church in Damascus (BECD) ondersteunt Bijzondere Noden mensen in Syrie die zijn getroffen door oorlogsgeweld. Via deze en andere gemeenten in Damascus en omgeving worden voedselpakketten en ook (kinder)Bijbels uitgedeeld.

* De UAECNE (Armeense kerk in Syrie en Libanon) onderkent het belang van christelijk onderwijs voor jongeren, zeker in de huidige chaotische situatie van de Syrische vluchtelingen in Libanon. Toegang tot onderwijs voorkomt dat de jongeren zich vervelen, biedt toekomstperspectief en geeft hen de broodnodige christelijke vorming. De UAECNE heeft in Libanon een universiteit en verschillende scholen. Syrische jongeren met een christelijke achtergrond kunnen in principe aan deze scholen terecht, maar vaak ontbreekt het hen aan middelen om het inschrijvingsgeld en schoolgeld te kunnen betalen.

* ZOA is een Nederlandse, christelijke organisatie die zich richt op noodhulp en wederopbouw in (post-)conflictsituaties in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. Naar aanleiding van het geweld in Syrië, heeft ZOA contacten gelegd in Jordanië, om in dit land de vele Syrische vluchtelingen te ondersteunen via lokale kerken. De ondersteuning bestaat voornamelijk uit financiële steun voor onderdak en traumahulp voor gevluchte vrouwen en kinderen. Bijzondere Noden ondersteunt deze hulp aan Syrische vluchtelingen in Jordanië.

Sponsoring

Voor al dit werk is veel financiële steun nodig. Helpt u mee?

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

,-
0,-
,-

Een gastvrije kerk

Gastvrij zijn als kerkelijke gemeente, hoe werkt dat precies? Als gemeenteleden onder elkaar lukt dat vaak wel. We drinken samen koffie, zorgen voor ouderen in de gemeente, of sturen een kaartje naar zieken. Maar welke rol heeft de kerk naar buiten toe? Hoe wijd staan onze kerkdeuren open?

We spreken hierover met George Meassy, ouderling in de Syrische hoofdstad Damascus, om te horen wat we kunnen leren van de gastvrijheid in de Syrische kerk. Gastvrijheid bieden aan vreemdelingen is in de kerken van Damascus inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden. We horen van George dat in deze tijd van oorlog de kerk een toevluchtsoord is voor mensen op de vlucht. ‘Kijk’ zegt hij, terwijl hij zijn telefoon tevoorschijn haalt. ‘Dit is onze kerk’. Hij wijst op zijn display groepjes mensen aan in de kerkbanken. Het zijn vluchtelingen die worden geholpen door de gemeente. Gemeenteleden verspreiden levensmiddelen en Bijbels onder vluchtelingen.

“Altijd zorgen voor lichaam én ziel”

Het verlenen van diaconale hulp en het verspreiden van het Evangelie gaan in Damascus hand in hand. George vertelt dat het geven van praktische hulp een mooi aanknopingspunt is om iets te vertellen van Gods liefde en trouw. ‘Altijd zorgen voor het lichaam én de ziel’ glimlacht hij. ‘We organiseren regelmatig een gezamenlijk ontbijt voor mensen binnen en buiten de kerk. Soms is er opening voor een goed gesprek, en vragen mensen ons om een Bijbel. Ook nodigen we vluchtelingen uit om onze kerkdiensten bij te wonen.’

Hoewel wij in Nederland in vrede mogen leven, is het voorbeeld van George in principe ook in onze kerken goed toepasbaar. Nood is er wereldwijd. Niet alleen ver weg. Ook heel dichtbij. Ook in ons land zijn genoeg mogelijkheden om te zorgen voor kwetsbaren buiten onze kerken. George adviseert om altijd te zorgen voor toegankelijke lectuur. ‘De Bijbelse vertellingen van Van Dam zijn vertaald in het Arabisch en worden hier door jong en oud gelezen.’ Opnieuw grijpt hij naar zijn telefoon en laat een selfie zien van een oude man, die één van de delen van Van Dam trots tegen zijn borst klemt.

“Pray. Always pray.”

Ondanks de positieve verhalen maakt George zich ook zorgen. ‘De oorlog duurt lang. Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben. We werken samen met andere kerken en proberen zoveel mogelijk te helpen, maar er is teveel nood. Tóch houden we vol, het is onze taak.’ We vragen George of hij de Nederlandse kerk nog iets wil meegeven. ‘Pray’, zegt hij overtuigend. ‘Always pray.’ Laten we vreemdelingen wereldwijd opdragen in onze gebeden.