Noodhulp coronacrisis

Project: Coronacrisis

Land/Regio: Binnen- en buitenland

Categorie: Noodhulp

projectomschrijving

Problematiek

Een minuscuul virus veroorzaakt ontstellend grote zorgen. Velen in onze gemeenten hebben te maken met rouw in de familie, zorg om kwetsbaren of financiële nood. Het virus kent geen grenzen en heeft inmiddels ook veel landen bereikt die veel minder ontwikkeld zijn. De vrees is dat het virus hier gaat leiden tot een ongekende ramp.

In sloppenwijken is het haast onmogelijk om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Water en zeep zijn schaars en het is onhoudbaar om dagenlang met een heel gezin opgesloten te zitten in een krot. Een buffer om de quarantaine door te komen, heeft bijna niemand. Om niet de hongerdood te sterven, móeten ze wel de straat op. Ook is er nauwelijks toegang tot deugdelijke medische zorg. Waar er wel klinieken zijn, ontbreekt het aan beschermende middelen, apparatuur en medisch personeel.

Noodhulp

In verschillende landen bieden we de komende tijd extra financiële steun.

  • Oekraïne en Moldavië

De gaarkeukens in Oost-Europa moesten hun deuren sluiten. In plaats daarvan worden er nu voedselpakketten bij de arme bevolking aan huis gebracht. Hier kunt u zien hoe de distributie van die pakketten er aan toe gaat.

  • Dominicaanse Republiek

Het land is in lockdown, waardoor veel Dominicanen zonder baan zitten. Grootste zorg in de achterstandwijken is op dit moment hoe men zich kan beschermen en hoe men aan medicijnen en voedsel moet komen. Onze projectpartner Sociedad Lucas biedt hulp aan zo’n 300 arme gezinnen in de vorm van voorlichting, voedsel en water voor 3 weken, medicijnen en producten als mondkapjes en zeep.

  • Ecuador

De Ecuadoraanse achterstandswijken verkeren in een voedselcrisis. Ook onze zendingsgemeenten in Ecuador worden getroffen. Naast dat de families geen inkomen meer kunnen genereren, is er sprake van voedseltekorten en snel stijgende prijzen op de lokale markten. Onze projectpartner Esteban ontvangt signalen van hongerlijdende gezinnen. De diaconale stichting biedt hulp in de vorm van voedselbonnen die de plaatselijke diaconieën onder hun noodlijdende gemeenteleden distribueren. Inmiddels hebben al 500 gezinnen voedselhulp ontvangen.

  • Griekenland-Lesbos

Al een aantal jaren biedt Bijzondere Noden via Euro Relief hulp in kamp Moria op Lesbos. Het kamp en de omgeving is overvol en de leefomstandigheden zijn slecht. Gezondheidszorg en hygiëne is en nauwelijks. Als hier corona uitbreekt is het leed niet te overzien. Tot nu toe is het virus nog niet in het kamp, maar Euro Relief neemt wel voorzorgsmaatregelen zoals de aanschaf van mondkapjes en ontsmettingsmiddelen. Wij dragen bij om dit te kunnen bekostigen.

  • Pakistan

Veel Pakistanen zijn hun baan verloren doordat het land grotendeels in lockdown zit. Voor dagloners is dit een ramp. Zij leven vaak al onder het bestaansminimum en hebben geen buffer om een periode zonder inkomen te overleven. Op meerdere plekken in Pakistan bieden we hulp aan gezinnen van steenfabriekarbeiders in de vorm van voedselpakketten, hygiëneproducten en voorlichting.  Lees hier hoe verschillende Pakistanen hun verhaal delen over de impact van onze corona-noodhulp.

  • Noordoost-Azië

Hoewel ze lange tijd beweerden dat er geen sprake was van het virus, gaf de leider van dit gesloten land onlangs toch aan dat er hulp nodig is. De berichtgeving is minimaal, maar gezien het feit dat er veel (illegaal) grensverkeer is met buurland China, kan het niet anders dan dat het virus veel slachtoffers maakt. Om veiligheidsredenen geven we geen informatie over de hulpverlening.

  • Nederland

Ook in onze eigen gemeenten worden mensen financieel getroffen. Diaconieën kunnen hierin hulp bieden. Wanneer een hulpvraag de draagkracht van een diaconie te boven gaat, kan zij contact opnemen met Bijzondere Noden.

.
Sponsoring

In deze tijd waarin we zelf ook de nood aan den lijve ondervinden, vragen we graag uw betrokkenheid in gaven en gebed.

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

256.996,-
0,-
,-

"Het is niet alleen voedsel voor ons, het is een bron van leven."

“Mijn naam is Nasreen Bibi en ik heb twee kinderen, een jongen en een meisje. Mijn man is in 2018 overleden aan nierfalen en een hartaanval. Al vanaf mijn jeugd dien ik als dienstmeisje in een huis in Lahore. Dertig jaar lang doe ik dat al en iedere dag reis ik vanuit mijn dorp Manawala naar Lahore. Maar toen ik vorige maand ging werken, zei de eigenaar tegen me dat ik vanwege deze COVID-19 situatie niet kon werken. Ze vroegen me terug naar huis te gaan en zeiden dat ze het zullen laten weten als ik terug mocht komen. Nu ontvang ik geen salaris meer. Ik heb elke dag veel geld van mijn buren geleend, maar de situatie wordt nu steeds moeilijker. Soms hebben we niets te eten, dan bid ik samen met mijn kinderen en vallen we met een lege maag in slaap.

Nu zie ik dat God ons hulp heeft gestuurd via JECUP. Ik ben hen heel dankbaar dat ze in deze tijd van nood deze voedselproducten hebben verstrekt en ons hebben beschermd tegen het aangaan van meer leningen. Het is niet alleen voedsel voor ons, het is een bron van leven. Ik bid dat God JECUP meer zegene.”