Medische zorg voor arme gezinnen in Pakistan

Medische zorg

Onderdak

Projectomschrijving

Problematiek

Helaas komt slavernij ook vandaag de dag nog veel voor. Zo ook in Pakistan, waar velen als dwangarbeiders werken in één van de tienduizenden steenfabrieken in het land. In deze fabrieken werken veel christenen, die tot de economische onderklasse van de maatschappij behoren. Om de gezinnen van deze arbeiders te helpen, bieden wij medische zorg. Hierdoor willen we mensen met een handicap bijstaan en (kinder)sterfte als gevolg van ziekten bestrijden.

Veel van de steenfabrieksarbeiders leven in grote armoede. Kinderen vanaf acht jaar oud worden vaak meegenomen naar de fabrieken, zodat gezinnen het hoofd boven water kunnen houden. De arbeiders wonen meestal met hun gezinnen in sloppenwijken, waar de levensomstandigheden erg slecht zijn. Zo zijn er geen goede, hygiënische sanitaire voorzieningen en is er geen functionerend rioleringssysteem. Het vuile water loopt langs de straten. Langs de wegen liggen hopen menselijke en dierlijke uitwerpselen, die bestemd zijn als mest voor het land. Door deze omstandigheden komen ziekten en handicaps veel voor.

De meest kwetsbaren in deze situatie zijn de vrouwen en kinderen. Vrouwen hebben het extra moeilijk, want zij hebben meestal minder toegang tot voedsel en medische zorg. Dit terwijl zij vaak vijf tot zeven kinderen krijgen. Moedersterfte is dan ook een veelvoorkomend probleem. Ook kinderen hebben het zwaar. Bijna 9% van de kinderen sterft voor de vijfde verjaardag door ondervoeding en ziekte.

Wij willen in deze situatie graag hoop bieden. Omdat velen fysiek en financieel geen toegang hebben tot medische zorg, hebben zij zelf een gebouw ingericht als ziekenhuis. Naast de behandeling van patiënten, wordt daar ook aandacht gegeven aan ziektepreventie door middel van (hygiëne)trainingen en bewustwordingscampagnes. Vrouwen leren hoe zij voor zichzelf moeten zorgen tijdens de zwangerschap. Ook wordt er fysiotherapie geboden aan gehandicapten. Velen van hen zijn nog erg jong. De bevolking weet dat het werk door christenen gedaan wordt. Hoewel openlijk evangeliseren niet mogelijk is, straalt er door dit werk toch een licht in de duisternis tot eer van Gods naam!

Sponsoring

Draagt u ook bij om deze arme gezinnen te voorzien van medisch advies, medicijnen en fysiotherapie?

Doneer nu!

Voor € 25 kan de dokter een dag zijn werk doen!

10
25
100
150

2.060,-
0,-
15.650,-