Integratie van kinderen met een beperking in Nigeria (Elim)

Project: Onderwijs

Land/Regio: Nigeria

Categorie: Structurele hulp

projectomschrijving

Nigeria is een land waarin je als beperkte jongere het erg moeilijk hebt. Hulp en steun is daarom hard nodig. En gelukkig is die steun er: stichting Elim helpt mensen met een beperking naar een plek in de maatschappij.

De doelstelling van het onderwijsprogramma van Elim is het integreren van kinderen met een beperking in de Nigeriaanse samenleving. Op de lokale overheidsscholen wordt personeel getraind zodat kinderen met een beperking daar terecht kunnen. Dit jaar worden er 83 kinderen begeleid door 9 leerkrachten van Elim. Er zijn 12 dove leerlingen die op een middelbare school worden begeleid. In 2016 werd er begonnen met een proef om dove kinderen een jaar lang intensief te onderwijzen in gebarentaal en ze daarna te plaatsen op lokale scholen. Het onderwijsniveau op de dorpsscholen is laag en de onderwijzers zijn niet altijd gemotiveerd en bekwaam om de kinderen goed te begeleiden. Dit inclusief onderwijs vraagt daarom veel training van overheidspersoneel en persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Maar het resultaat mag er zijn.

Dove en horende jongeren maken sámen hun huiswerk.
Blinde jongeren zitten bij ziende jongeren in de klas. En dove en horende jongeren maken sámen hun huiswerk. Op die manier ontstaan er bijzondere vriendschappen en krijgen beperkte jongeren makkelijker een plekje in de maatschappij! Naast dit onderwijst zorgt Elim ook voor het bekendmaken van het Evangelie aan deze jongeren. Want ook zij moeten horen van de Bijbel. Zo gaan steun en Evangelie hand in hand.

 

Sponsoring

Elim is een bijzonder project. Jongeren met een handicap krijgen een volwaardige plaats in de maatschappij. Dat mogen we samen realiseren! Helpt u mee om dit bijzondere project te steunen?

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

1.408,-
0,-
0,-

"There is ability in disability - Elim"

Het onderwijs in Nigeria is erg slecht. Dat is wel zichtbaar als we op bezoek zijn in Nigeria. Sommige ‘scholen’ komen samen onder een afdakje. Een enkel kind heeft eigen schoolboeken. Het grootste deel van de leerlingen moeten hun diploma halen door over te schrijven wat de docent op het bord schrijft.

Als de medewerker van Elim de klas binnenkomt begroet iedereen hem enthousiast in gebarentaal. Samen zingen ze een lied en als hij een vraag stelt is er één kind dat wel heel enthousiast haar vinger op steekt. Als de medewerker van Elim mij later niet had verteld dat zij doof was had ik het niet geweten. Zo voelt dit meisje zich thuis in een klas met horende kinderen. In Nigeria is dit een unieke situatie!