Hoop voor de Gazastrook

projectomschrijving

In de Gazastrook is het leven moeilijk door de vele beperkingen die opgelegd worden. Er heerst veel armoede en velen zijn getraumatiseerd door de voortdurende onlusten. Vooral christenen hebben het zwaar in deze overwegend islamitische regio. Velen zijn werkeloos of hebben tijdelijke banen, waardoor veel christelijke gezinnen zoeken naar mogelijkheden om het gebied te verlaten. Er zijn maar enkele honderden christenen in de Gazastrook overgebleven. Deze christenen staan onder grote druk om zich te bekeren tot de islam.

Christelijk onderwijs en toerusting
We willen de christenen in deze regio graag ondersteunen, bemoedigen en toerusten. Hierbij richten we ons in de eerste plaats op de kinderen en jeugd. Dit doen we door het steunen van de twee christelijke scholen in Gaza en door het organiseren van kinder- en jeugdwerk. Dit werk wordt gedaan door werkloze jongeren uit Gaza. Ook worden christelijke zomerkampen georganiseerd voor kinderen en jongeren. Verder steunen we de christelijke bibliotheek in Gaza. Deze plaats ondersteunt niet alleen ons toerustingswerk, maar is ook een ontmoetingsplek voor de gemeenschap waar gesproken kan worden over het geloof.

Diaconaal werk onder christenen en moslims
Daarnaast willen we de armoede onder deze christenen verlichten. Dit doen we door de christelijke gemeente financieel te ondersteunen. Zo dragen we bij aan het salaris van de christelijke voorganger. Ook willen we christenen in de Gazastrook in staat stellen hulp te verlenen aan hun naasten, zodat onze steun niet alleen christenen, maar ook moslims bereikt. We moedigen de kerkleden aan om te werken aan een goede relatie met hun islamitische buren en naar hen om te zien. Daarnaast zijn er twee social workers aangesteld die de armen en zieken uit de omgeving hulp bieden. Ook bieden zij traumahulp aan de gemeenschap.

Sponsoring

Er is hoop voor christenen in de Gazastrook! Helpt u hen door dit werk financieel te steunen?

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

9.535,-
0,-
68.350,-