Geweld in Nigeria

Voeding

Medische zorg

Onderdak

Geweld in Nigeria

Honderden Izzi aangevallen in Nigeria
Zondag 30 mei 2021

Zondag 30 mei zijn honderden christenen in het Izi-gebied slachtoffer geworden van gewelddadige moslimextremisten. Rond drie uur ’s nachts begonnen zo’n 300 Fulani-strijders in het dorp Nduobashi huizen in brand te steken en mensen aan te vallen. Daarna vielen de strijders verschillende andere dorpen aan. Ze staken huizen in brand en doodden mannen, vrouwen en kinderen.

Aanvankelijk leek het dat er ongeveer 30 mensen waren afgeslacht, maar het wordt gaandeweg duidelijk dat het er veel meer zijn. Nog steeds zijn nog mensen vermist. De dorpelingen zijn afgelopen dagen op onderzoek uit gegaan en vond zwaar verminkte lichamen in de bosjes en verkoolde lichamen in huizen. Het aantal doden bedraagt zeker meer dan 130.

Maandag 31 mei 2021

Er zijn veel gewonden en verminkten. Direct na het geweld is daarom via onze projectpartners medische zorg gegeven. Voor specialistische zorg wordt er transport geregeld naar Abakaliki. De Fulani hebben de dorpen compleet verwoest. Alles wat van waarde is hebben ze meegenomen: kleding, voedsel, enzovoorts. Het weinige dat de mensen hadden zijn ze nu ook nog kwijt. Sommigen hebben zelfs niets om aan te trekken omdat ze de kleding die ze aan hadden zijn verloren tijdens hun vlucht. Op dit moment wordt daarom voedsel en kleding gedistribueerd. Maar, zoals onze projectpartners zeggen: “Geld is niet het belangrijkste.” Er wordt vooral gevraagd om gebed: “We hebben uw gebed in deze tijd heel hard nodig, want satan schijnt een manier gevonden te hebben om terugkerende angst, verwarring en paniek te veroorzaken.”

Dinsdag 1 juni 2021

Mogen we u vragen om gebed voor onze getroffen broeders en zusters in Nigeria? Veel van onze projectpartners zijn dag en nacht in touw om voor de gewonden te zorgen en voedsel te brengen bij de kwetsbaren, die op een veilige plaats zijn ondergebracht. De Fulani-strijders zijn uit de directe omgeving vertrokken, maar nog steeds is de dreiging en de angst groot: “Éen gerucht, en mensen pakken hun spullen en vluchten.” Wilt u bidden voor genezing van de getroffenen, kracht voor de hulpverleners en bescherming voor hen allen?

Woensdag 2 juni 2021

Inmiddels heeft onze zusterkerk, de Nigerian Reformed Church (NRC), geïnventariseerd wat de verdere noden zijn en hoe het best hulp geboden kan worden. De komende maanden zal de NRC met steun van Bijzondere Noden voorzien in de eerste levensbehoeften: kleding, voedsel en medische behandelingen. Voor een groot deel zal dit gedaan worden door cash bedragen te geven. Zo kan er snel worden gewerkt, kunnen de getroffenen zelf bepalen wat ze het meest nodig hebben en krijgen ze weer regie over hun eigen uitgaven. Ook zal traumahulp geboden worden om op een goede manier met de verschrikkelijke gebeurtenissen om te kunnen gaan.
Voor de langere termijn zijn er plannen om extra schoolgeld te financieren voor de scholieren die vanwege de geleden verliezen niet meer in staat zijn om dat zelf te bekostigen. Daarnaast wil men verwoeste huizen en verloren gegane bezittingen vergoeden. Deze hulp is niet alleen voor de leden van de NRC, maar voor iedereen die hulp nodig heeft.

Donderdag 3 juni 2021

Ds. Sonnevelt, voormalig zendingspredikant in Izi, legt de situatie in Nigeria in dit artikel verder uit.

Maandag 7 juni 2021

Hoewel de aanslag gepleegd is door islamitische Fulani-strijders in een meer christelijk gebied, lijkt de aanslag niet expliciet gericht te zijn op christenen. Er zijn juist weinig kerkleden omgekomen en ook een aantal kerkgebouwen zijn ongemoeid gelaten.

Vrijdag 11 juni 2021

Het wordt steeds duidelijker welke wreedheden plaats hebben gevonden en welke impact dat heeft. Onder de bevolking is nog veel angst. Velen zijn echt nog ‘de kluts kwijt’, eten slecht en zien er niet goed uit. Daarom wordt ook begeleiding geboden bij het mentaal verwerken van de gebeurtenissen. De meeste mensen zijn inmiddels wel teruggekeerd naar hun dorpen die ’s nachts permanent worden bewaakt.

Woensdag 16 juni 2021

Afgelopen dagen is steun geboden in de verschillende getroffen dorpen. Voorgangers, evangelisten en gemeenteleden hebben gewonden en achtergeblevenen bezocht. Ook enkele vrouwen van de vrouwenverenigingen gingen mee. Nu is ook beter in kaart gebracht wie welke hulp nodig heeft. Overal komen verschrikkelijke verhalen en ervaringen naar boven. Maar zoals een van onze contactpersonen zegt: ‘…tegelijk is er een vernieuwd verlangen om God te dienen; een besef dat God ons leven geeft. Dat we alleen bij Hem veilig zijn. Dat we het Evangelie aan anderen moeten brengen.’

Dinsdag 22 juni 2021

Zojuist spraken we met een van de predikanten die de hulpverlening coördineert. Gisteren is financiële steun geboden aan driehonderd mensen in Nduobashi, het meest getroffen dorp. Vandaag was het tweede dorp, Ekpufu, aan de beurt. Hier kregen meer dan tweehonderd mensen een geldbedrag waarmee ze naar eigen inzicht de meest noodzakelijke inkopen kunnen doen. Komende dagen zal het team de andere dorpen bezoeken. Naast financiële bijdragen geeft men ook pastorale zorg en is er aandacht voor traumaverwerking. Deze hulp wordt geboden vanuit de plaatselijke NRC-kerkgebouwen, maar de hulp is bestemd voor alle slachtoffers, ongeacht hun achtergrond.

Een deel van de slachtoffers verblijft niet in het gebied, maar in het ziekenhuis in de stad Abakaliki. Het noodhulpteam en de gemeenteleden bezoeken ook deze mensen. Verschillenden van hen zijn ernstig gewond geraakt en zijn nu weer wat stabieler waardoor noodzakelijke operaties uitgevoerd kunnen gaan worden. De overheid betaalt een deel van hun medische behandelingen, maar niet alles. Daarom wordt vanuit het noodhulpfonds zo nodig ook een bijdrage gegeven voor medicijnen of transport.

De acute crisisfase is achter de rug, maar het verdriet is groot en er is nog veel te doen. Op de vraag hoe het met hem en met het hulpteam gaat zegt de predikant: ‘Het is druk. Maar we doen het met vreugde.’

Helpt u mee?

15
30
100
150

Opbrengst

118.921,-
0,-
,-

Wees

Dit ventje tussenin is Timothy. Hij heeft de aanval van 30 mei meegemaakt én overleefd. Hij is echter als enige van zijn gezin overgebleven. In een paar uur tijd heeft hij zijn vader en moeder verloren. Hij is wees.
Zijn oma heeft nu de zorgt voor hem op zich genomen. Vandaag kreeg ze financiële steun van de kerk zodat ze de komende weken voor Timothy kan zorgen. Ook voor de tijd daarna houdt de NRC in de gaten welke hulp Timothy en zijn oma nog meer nodig hebben.