Geweld in Nigeria

Voeding

Medische zorg

Onderdak

Geweld in Nigeria

Honderden Izzi aangevallen in Nigeria

Zondag 30 mei zijn honderden mensen  in het Izi-gebied slachtoffer geworden van gewelddadige extremisten. Rond drie uur ’s nachts begonnen zo’n 300 Fulani-strijders in het dorp Nduobashi huizen in brand te steken en mensen aan te vallen. Daarna vielen de strijders verschillende andere dorpen aan. Ze staken huizen in brand en doodden mannen, vrouwen en kinderen. Lees hieronder de updates van de situatie en de hulp die wordt geboden

Zondag 30 mei 2021

Aanvankelijk leek het dat er ongeveer 30 mensen waren afgeslacht, maar het wordt gaandeweg duidelijk dat het er veel meer zijn. Nog steeds zijn nog mensen vermist. De dorpelingen zijn afgelopen dagen op onderzoek uit gegaan en vond zwaar verminkte lichamen in de bosjes en verkoolde lichamen in huizen. Het aantal doden bedraagt zeker meer dan 130.

Maandag 31 mei 2021

Er zijn veel gewonden en verminkten. Direct na het geweld is daarom via onze projectpartners medische zorg gegeven. Voor specialistische zorg wordt er transport geregeld naar Abakaliki. De Fulani hebben de dorpen compleet verwoest. Alles wat van waarde is hebben ze meegenomen: kleding, voedsel, enzovoorts. Het weinige dat de mensen hadden zijn ze nu ook nog kwijt. Sommigen hebben zelfs niets om aan te trekken omdat ze de kleding die ze aan hadden zijn verloren tijdens hun vlucht. Op dit moment wordt daarom voedsel en kleding gedistribueerd. Maar, zoals onze projectpartners zeggen: “Geld is niet het belangrijkste.” Er wordt vooral gevraagd om gebed: “We hebben uw gebed in deze tijd heel hard nodig, want satan schijnt een manier gevonden te hebben om terugkerende angst, verwarring en paniek te veroorzaken.”

Dinsdag 1 juni 2021

Mogen we u vragen om gebed voor onze getroffen broeders en zusters in Nigeria? Veel van onze projectpartners zijn dag en nacht in touw om voor de gewonden te zorgen en voedsel te brengen bij de kwetsbaren, die op een veilige plaats zijn ondergebracht. De Fulani-strijders zijn uit de directe omgeving vertrokken, maar nog steeds is de dreiging en de angst groot: “Éen gerucht, en mensen pakken hun spullen en vluchten.” Wilt u bidden voor genezing van de getroffenen, kracht voor de hulpverleners en bescherming voor hen allen?

Woensdag 2 juni 2021

Inmiddels heeft onze zusterkerk, de Nigerian Reformed Church (NRC), geïnventariseerd wat de verdere noden zijn en hoe het best hulp geboden kan worden. De komende maanden zal de NRC met steun van Bijzondere Noden voorzien in de eerste levensbehoeften: kleding, voedsel en medische behandelingen. Voor een groot deel zal dit gedaan worden door cash bedragen te geven. Zo kan er snel worden gewerkt, kunnen de getroffenen zelf bepalen wat ze het meest nodig hebben en krijgen ze weer regie over hun eigen uitgaven. Ook zal traumahulp geboden worden om op een goede manier met de verschrikkelijke gebeurtenissen om te kunnen gaan.
Voor de langere termijn zijn er plannen om extra schoolgeld te financieren voor de scholieren die vanwege de geleden verliezen niet meer in staat zijn om dat zelf te bekostigen. Daarnaast wil men verwoeste huizen en verloren gegane bezittingen vergoeden. Deze hulp is niet alleen voor de leden van de NRC, maar voor iedereen die hulp nodig heeft.

Donderdag 3 juni 2021

Ds. Sonnevelt, voormalig zendingspredikant in Izi, legt de situatie in Nigeria in dit artikel verder uit.

Maandag 7 juni 2021

Hoewel de aanslag gepleegd is door islamitische Fulani-strijders in een meer christelijk gebied, lijkt de aanslag niet expliciet gericht te zijn op christenen. Er zijn juist weinig kerkleden omgekomen en ook een aantal kerkgebouwen is ongemoeid gelaten.

 

Vrijdag 11 juni 2021

Het wordt steeds duidelijker welke wreedheden plaats hebben gevonden en welke impact dat heeft. Onder de bevolking is nog veel angst. Velen zijn echt nog ‘de kluts kwijt’, eten slecht en zien er niet goed uit. Daarom wordt ook begeleiding geboden bij het mentaal verwerken van de gebeurtenissen. De meeste mensen zijn inmiddels wel teruggekeerd naar hun dorpen die ‘s nachts permanent worden bewaakt.

Woensdag 16 juni 2021

Afgelopen dagen is steun geboden in de verschillende getroffen dorpen. Voorgangers, evangelisten en gemeenteleden hebben gewonden en achtergeblevenen bezocht. Ook enkele vrouwen van de vrouwenverenigingen gingen mee. Nu is ook beter in kaart gebracht wie welke hulp nodig heeft. Overal komen verschrikkelijke verhalen en ervaringen naar boven. Maar zoals een van onze contactpersonen zegt: ‘…tegelijk is er een vernieuwd verlangen om God te dienen; een besef dat God ons leven geeft. Dat we alleen bij Hem veilig zijn. Dat we het Evangelie aan anderen moeten brengen.’

Dinsdag 22 juni 2021

Zojuist spraken we met een van de predikanten die de hulpverlening coördineert. Gisteren is financiële steun geboden aan driehonderd mensen in Nduobashi, het meest getroffen dorp. Vandaag was het tweede dorp, Ekpufu, aan de beurt. Hier kregen meer dan tweehonderd mensen een geldbedrag waarmee ze naar eigen inzicht de meest noodzakelijke inkopen kunnen doen. Komende dagen zal het team de andere dorpen bezoeken. Naast financiële bijdragen geeft men ook pastorale zorg en is er aandacht voor traumaverwerking. Deze hulp wordt geboden vanuit de plaatselijke NRC-kerkgebouwen, maar de hulp is bestemd voor alle slachtoffers, ongeacht hun achtergrond.

Een deel van de slachtoffers verblijft niet in het gebied, maar in het ziekenhuis in de stad Abakaliki. Het noodhulpteam en de gemeenteleden bezoeken ook deze mensen. Verschillenden van hen zijn ernstig gewond geraakt en zijn nu weer wat stabieler waardoor noodzakelijke operaties uitgevoerd kunnen gaan worden. De overheid betaalt een deel van hun medische behandelingen, maar niet alles. Daarom wordt vanuit het noodhulpfonds zo nodig ook een bijdrage gegeven voor medicijnen of transport.

De acute crisisfase is achter de rug, maar het verdriet is groot en er is nog veel te doen. Op de vraag hoe het met hem en met het hulpteam gaat zegt de predikant: ‘Het is druk. Maar we doen het met vreugde.’

Maandag 5 juli 2021

Inmiddels hebben alle getroffenen een eerste financiële bijdrage gekregen, waarmee ze komende weken in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De meesten van hen zijn weer teruggekeerd naar hun woonplaats om daar het leven weer op te pakken. Velen leefden van de landbouw of handel, maar ook de markt in Nduoboshi is grotendeels verwoest. Het vergt een lange adem om alles weer op te bouwen en de inkomstenbronnen te herstellen.

Door de gebeurtenissen zijn veel ouders niet meer in staat om het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Daarom is ook gevraagd of Bijzondere Noden komend schooljaar extra steun kan geven aan de John Calvin Secondary School. Zo hoeven kinderen uit de getroffen gezinnen geen schoolgeld te betalen, kunnen ze toch naar school en lopen ze geen leerachterstand op.

Dinsdag 13 juli 2021

Het leven lijkt weer redelijk normaal, maar in sommige dorpen zijn de gevolgen van de aanslag nog goed zichtbaar: verwoeste huizen en verbrande brommers zijn nog niet opgeruimd. Ook zijn er nog steeds veel mensen in de ziekenhuizen in Abakaliki.

In de afgelopen weken is door onze projectpartner CBR Effata traumacounseling gegeven aan enkele docenten en werkers van Effata. Zij gaan vervolgens aan de slag in hun klas en omgeving met de verdere uitbreiding hiervan. Onze contactpersoon vertelt: “Er is zoveel verdriet dat een enkel voorbeeld soms al bijna te veel was om in een groep te behandelen. Bijv de een een zus verloren, de ander een vader, een lerares 7 kinderen uit haar klas. (…) Ik heb twee mannen en twee vrouwen wat meer opgeleid zodat zij nu verder gaan in andere dorpen en op vrouwenverenigingen. Het was pittig maar waardevol. Een dag na zo’n training kwam een leerkracht naar me toe en vertelde dat hij nu eindelijk had kunnen huilen (3 weken nadat het gebeurd was), een hele opluchting.”

Donderdag 22 juli 2021

Vandaag is het NRC-comité in Ndobashi, het meest getroffen dorp. Ze helpen daar mee bij een distributie van hulpgoederen die een andere organisatie uit de regio beschikbaar had. Door de inventarisatie die de NRC heeft gedaan komen de materialen nu bij de juiste mensen terecht. Ook lokaal wordt er zo goed samengewerkt.

Augustus 2021

“Mijn vrouw begon te bidden en de Heere Jezus aan te roepen. De Heere hoorde haar en redde haar van haar vervolgers. In plaats van haar te doden, sloeg een van hen met de platte kant van zijn kapmes, zonder haar te verwonden. Daarna kwamen ze weer achter mij aan, maar ze konden mij niet te pakken krijgen. Het was God Die mij beschermde.”

In een brief aan ds. Sonnevelt schrijft ds. Sosthenes Obo over de gebeurtenissen in Izi en de aanval op zijn dorp Odoke. Lees hier de brief.

September 2021

Afgelopen weken is weer een deel van de noodhulp afgerond. De lijst met getroffenen bleek nog niet helemaal compleet. Zo’n 190 mensen zijn nog toegevoegd en ook zij hebben financiële steun gekregen om de komende tijd te kunnen overleven. Ook heeft het hulpteam 12 mensen ondersteuning gegeven voor medische behandelingen. Ds Ebeke, de voorzitter van het hulpcomité, gaf ons dit dankbericht, dat we graag aan u doorgeven: “De overlevenden uit de getroffen dorpen zijn erg dankbaar voor jullie gebed, troost en financiële steun die jullie hen hebben gegeven. Zij bidden voor Gods genade en beloning in jullie levens, zoals staat in Mattheüs 5:7 “Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.””

November 2021

Nigeria heeft te maken met zeer hoge inflatie. Voedsel en (bouw)materialen worden steeds duurder. Met de herbouw van huizen kon nog niet worden begonnen. Wel zijn vast de zinkplaten voor de daken ingekocht, zodat die nog ‘voordelig’ in bezit zijn voordat de huizenbouw van start kan gaan.

Januari 2022

Medewerkers van Effata hebben in verschillende sessies psychische hulp geboden aan de slachtoffers. Ook is een kamp georganiseerd waar 80 jongeren aan de hand van Bijbelstudies en gesprekken is gewerkt aan de verwerking van de gebeurtenissen.

Februari 2022

De huizenbouw zal deze maand worden gestart. Voor de bouw is veel water nodig. Dit is -zeker in het droge seizoen- erg beperkt beschikbaar. Daarom zal ook een waterput worden geboord in de vier meest getroffen dorpen. Ook na de bouwwerkzaamheden kunnen de dorpelingen hiervan gebruikmaken. Dit bespaart veel tijd en bovendien is het water schoner dan het oppervlaktewater dat veelal wordt gebruikt.

April 2022

Onlangs brachten we vanuit Bijzondere Noden een bezoek aan het getroffen gebied. Met eigen ogen konden we zien en met eigen oren horen welke impact de aanval heeft gehad. Iedereen in de omgeving kent wel iemand die is overleden. Iedereen heeft verliezen geleden. We spraken met verschillende slachtoffers en probeerden met hen mee te leven. We vergaderden met het noodhulpcomité van de NRC en hoorden ook hoe er onderlinge verbondenheid en openheid voor het Evangelie ontstond door de aanval en het hulpproject.

Mei 2022

De aanval is deze maand een jaar geleden. Veel is er gebeurd. Veel verdriet is er geleden. Maar ook veel is er weer opgebouwd, hersteld en genezen. Door de traumazorg hebben honderden slachtoffers weer wat uitzicht gekregen en is er een bodem gekomen onder het verlies. De meeste verwoeste huizen zijn herbouwd: 93 huizen zijn helemaal af en aan 25 wordt de laatste hand gelegd. Het heeft mensen -daar en hier- stilgezet en bewust gemaakt van de eindigheid en kwetsbaarheid van het leven. Maar ook werd de kerk, en de zorg van de God van de kerk zichtbaar  afgelopen jaar.

Helpt u mee?

Alle getroffenen krijgen zo'n € 750,- (deels in bouwmaterialen) om hun huis te herbouwen. Helpt u mee om dit te bekostigen?

Opbrengst

613.175,-
0,-
,-
15
30
100
150

€ 0,00


Verhaal

NH Izzi Moses Ogboso - kopie

Moses

Moses (links) komt uit het dorp Obakota. Hij verloor door de aanval 7 leden van zijn familie, twee vrouwen en vijf kinderen. Foto is met ds. Ebeke (coördinator van de noodhulp).

Onuenyim Agbaja

Groepsfoto van de getroffenen die wachten op financiële steun. De foto is genomen in een van de NRC-kerken in Onuenyim Agbaja, de locatie van de distributie.

Timothy

Dit ventje tussenin is Timothy. Hij heeft de aanval van 30 mei meegemaakt én overleefd. Hij is echter als enige van zijn gezin overgebleven. In een paar uur tijd heeft hij zijn vader en moeder verloren. Hij is wees. Zijn oma heeft nu de zorgt voor hem op zich genomen. Vandaag kreeg ze financiële steun van de kerk zodat ze de komende weken voor Timothy kan zorgen. Ook voor de tijd daarna houdt de NRC in de gaten welke hulp Timothy en zijn oma nog meer nodig hebben.