Gemeenschapsontwikkeling in Zimbabwe

Voeding

Basisonderwijs

Zelfredzaamheid

projectomschrijving

Problematiek

De Tonga gemeenschap woont in het rurale Siakobvu, een kwetsbare en minder ontwikkelde regio in het noorden van Zimbabwe. Veel Tonga leven in armoede. Enkele jaren geleden is de Reformed Church of Zimbabwe (RCZ) in deze streek gaan evangeliseren. Inmiddels heeft de RCZ zo’n 200 kerkleden onder de Tonga, verdeeld over 11 kleine kerkjes.

Van mislukte oogsten naar zelfredzaamheid
De Tonga zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van landbouw. Door de veranderende klimaatomstandigheden en rooftochten van wilde dieren is de oogst de laatste jaren echter erg mager. De armoede in dit gebied neemt daarom toe. Daarom is de diaconale organisatie van de RCZ samen met haar gemeenteleden onder de Tonga een project gestart om de Tonga weerbaarder te maken

Het project richt zich op drie verschillende onderdelen:
1. Schoolmaterialen en schoolgeld voor 50 kwetsbare kinderen: De kinderen die worden geholpen, zijn weeskinderen of kinderen die worden verwaarloosd.
2. Armoedebestrijding door een geitenproject: Elk van de 11 kerkjes krijgt 10 geiten die worden verzorgd door de gemeenteleden. De geiten krijgen twee keer per jaar kleintjes. Die kunnen aan arme gemeenteleden worden gegeven of worden verkocht als inkomstenbron voor de kerk. Betrokkenen bij het project zijn dus niet alleen ontvanger maar ook donor.
3. Voedselhulp voor 100 kwetsbare huishoudens: Maandelijks ontvangen deze huishoudens een pakket met basisbenodigdheden.

De Tonga aan zet
Het bijzondere van dit project is dat de begunstigden zélf donor worden en dit project door de gemeenschap gedragen wordt. De RCZ begeleidt dit project, maar het wordt zo opgezet dat de Tonga binnen afzienbare tijd de uitvoering kunnen overnemen. Op deze manier wordt de gemeenschap in staat gesteld onafhankelijk te werken aan het vergroten van hun weerbaarheid.

In een ander gebied werken we samen met de diaconale organisatie van RCZ aan scholing van weeskinderen en kwetsbare kinderen. Lees hier meer over dit project.

Doneer nu!

Voor € 25,- bekostigt u één geit voor de Tonga!

Financieel

30,-
0,-
0,-
10
25
50
90

Frequentie:

  • eenmalig
  • per maand
  • per kwartaal
  • per jaar

Uw gegevens:

Betaling:

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de laatste project-updates en meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief.


Geit van de gemeente

Maak kennis met Saviors Makaya. Met zijn vrouw en vier kinderen is hij lid van de Gereformeerde Kerk in Siakobvu. Van deze gemeente kreeg hij 10 geiten om voor te zorgen. Hij poseert graag even met zijn kinderen voor het geitenhok. Tijdens de start van het project stond Saviors voor een uitdaging met een geit die ziek werd. Gelukkig slaagde hij erin hem te behandelen met de traditionele medicijnen en inmiddels is de geit weer gezond.

Voor het geitenproject worden ook moderne medicijnen aangeschaft en is er technische ondersteuning van een landbouwkundige  De deelnemers van het project zijn zelf ook onder de indruk van het succes. Ze zorgen goed voor de geiten en gebruiken de mest in hun tuinen. Ze kijken ernaar uit om de komende 2 jaar meer geiten te fokken, zodat ze die ook kunnen verkopen ten behoeve van de gemeente. Hiermee kunnen ze vervolgens zelf ook diaconale hulp verlenen.