Gemeenschapsontwikkeling Malawi

Projectomschrijving

Malawi heeft een lange geschiedenis van armoede. Ook de gevolgen van Hiv/AIDS zijn hier verwoestend. Mede door deze ziekte zijn bijna een miljoen kinderen (half)wees. Veel gebroken gezinnen ontstaan ook doordat veel mannen hun gezin verlaten. De moeders zijn vervolgens alleen verantwoordelijk voor de inkomsten én voor de zorg voor de kinderen. Deze kinderen kunnen gratis basisonderwijs krijgen, maar dat is vaak van zo’n laag niveau dat velen vervolgens geen goede opleiding kunnen volgen.

Al decennialang wordt er in Malawi op verschillende manieren veel (buitenlandse) hulp geboden. Het is uiteraard goed dat dit gebeurt, want de problemen zijn enorm. Het is echter wel de vraag of de juíste hulp wordt geboden. De voortdurende steun uit het buitenland heeft namelijk een grote hulpverslaving in de hand gewerkt. Hele generaties Malawianen zijn nu opgegroeid met het idee dat het normaal is om regelmatig (buitenlandse) hulp te ontvangen en voelen zich afhankelijk en niet in staat om zelf een goed bestaan op te bouwen.

De kerk aan zet!
Deze problematiek probleem speelt ook in het gebied waar Thandizo Orphan Care werkt, een wezenzorgproject dat door Bijzondere Noden wordt gesteund. Daarom gaat er in dit gebied actief gewerkt worden om de zelfredzaamheid van de bevolking te vergroten en om de zorg voor wezen onder te brengen bij de gemeenschap en de kerken. Dit doen we in samenwerking met de organisatie World Relief.

In totaal zijn in dit project 40 kerken van verschillende denominaties betrokken. Als eerst krijgen kerkleiders en gemeenteleden training met als doel om ze te laten ontdekken welke mogelijkheden ze zelf hebben. Deze kerken zetten vervolgens met eigen middelen kleine projectjes op om kwetsbaren in de omgeving te helpen. In een later stadium worden wat grotere projecten opgezet om de gemeenschap verder te ontwikkelen.

Tijdens het laatste werkbezoek, een paar maanden na de start van het project, kunnen we al een aantal mooie resultaten zien. Leden van de actiegroep vertellen enthousiast over wat ze met eigen middelen hebben bereikt. Vanuit de kerken wordt er nu omgezien naar de zwakken in de samenleving; zonder geld van buitenaf, dus alleen met eigen middelen. Gezamenlijk wordt besloten wie er geholpen gaat worden. Sommigen zorgen voor voedsel, anderen nemen de zorg voor een gehandicapt kind op zich en weer een ander groep bouwt een fatsoenlijk toilet voor een oude alleenstaande vrouw.

De eerste veranderingen zijn in gang gezet, maar het vergt een lange adem om dit vast te houden. Het komende jaar wordt er daarom onder andere gewerkt aan:

– Trainingen en Bijbelcursussen voor predikanten zodat zij beter toegerust in hun gemeenten kunnen voorgaan
– Het opzetten van 50 kerkelijke jeugdverenigingen en 20 zondagscholen (inclusief training voor de docenten)
– Het geven van vaktrainingen voor 25 weeskinderen.
Voorlichting voor 80 echtparen over een Bijbelse visie op het huwelijk.
– Het opzetten van 20 spaargroepen. In totaal kunnen hierdoor zo’n 400 leden geld sparen en investeren in scholing, gezondheidszorg of een bedrijfje.

 

Sponsoring

In dit project wordt nauwelijks iets uitgedeeld. De investering zit hem vooral in trainingen en bewustwording van leden van de Christelijke kerken. Help u ook mee om dit mogelijk te maken?

Doneer nu!

Ook bijdragen? Voor € 15,- kan een gemeentelid een training krijgen.

15
25
50
100

Financieel

17.069,-
0,-
130000,-

Handen van de kerk

Mevrouw Nansefu uit Malawi verloor vele jaren geleden haar man en bleef achter me hun kind. Sindsdien is haar leven een grote uitdaging geweest. Basisbehoeften zoals goed onderdak, eten, kleding en een badkamer lagen buiten haar bereik. Haar familieleden, de kerk, noch de gemeenschap als geheel wilden haar helpen.

 

Gelukkig kwam daar een aantal maanden geleden verandering in. Verschillende kerken in de omgeving kregen onderwijs over de roeping die de kerk heeft. De kerken realiseerden zich toen dat ze veel konden doen met wat ze hebben om de liefde van Christus aan anderen te laten zien. De Mwalawankhadze kerk besloot na de training om mevrouw Nansefu te helpen. Ze woonde in een kleine, vervallen hut. De gemeenteleden spraken af om ​​een huis voor haar te bouwen. Nadat het huis was gebouwd en aan mevrouw Nansefu was overgedragen, was ze zo dolblij en zei:

 

‘Ik dank God dat hij nog steeds aan zijn kind denkt. Heel erg bedankt dat jullie al deze dingen voor een arme weduwe zoals ik hebben gedaan.’