Steun aan de ondergrondse kerk

Voorzien in eerste levensbehoeften

Steun aan tentenmakers en evangelisten

Toerusting van vervolgde christenen

Verspreiding van christelijke lectuur

projectomschrijving

Problematiek

In het geheim naar de ondergrondse kerk, de Bijbel als verboden boek en hevige vervolging vanwege het geloof in de naam van Jezus Christus: een korte situatieschets van de gesloten landen waar Bijzondere Noden hulp verleent. Toch schijnt er licht in deze duistere landen. Voor God zijn er geen gesloten grenzen. Er wordt op verschillende manieren hulp geboden, zoals u hieronder kunt lezen.

Eerste levensbehoeften voor christenen
Bijzondere Noden probeert christenen zowel lichamelijk als geestelijk bij te staan. Sommige landen worden geteisterd door overstromingen en mislukte oogsten. Eén van de hulpverleners vertelt: “Nog steeds is er veel voedseltekort in onze regio. Menselijkerwijs is overleven eigenlijk niet mogelijk. We zijn heel dankbaar voor het voedsel, de kleding en medicijnen die we mochten ontvangen. Wat we hebben, verdelen wij en geven we weg aan anderen vanuit de liefde van Christus. De Heere geeft hoop en vrijheid, zelfs in onderdrukking.”

Literatuur
De ondergrondse kerk vindt versterking in toegeruste leiders. Door middel van steun voor het drukwerk en de verspreiding van christelijke literatuur (zoals de christenreis van Bunyan), proberen we de leiders geestelijk toe te rusten en te versterken. Via contactpersonen (soms op hoge posten) wordt geld en literatuur het land binnen gesmokkeld en via geheime netwerken verspreid. Een gevaarlijke klus.

Steun van tentenmakers
Ook steunen we verschillende tentenmakers, die door middel van daden en voor zover mogelijk ook via contacten het christelijke getuigenis verspreiden. Iets dat dichtbij de identiteit van ons deputaatschap ligt: getuigen door middel van daden.

Ondersteuning migranten
De mogelijkheden voor het delen van het Evangelie zijn zeer beperkt in de gesloten landen zelf. Daarom zijn er ook programma’s in omringende landen waar mensen uit de gesloten landen naartoe vluchten. Door hen te ondersteunen met praktische hulp, komen we met deze mensen in aanraking en zoeken we naar openingen om het Evangelie te delen.

Lesprogramma voor Evangelie verspreiding
Door middel van een lesprogramma worden christenen opgeleid om het Evangelie te verspreiden onder landgenoten.

Corona-noodhulp
Ook deze gesloten gelanden worden getroffen door het corona-virus, al geven de overheden het niet altijd toe. In het geheim voorzien we arme christenen in deze landen van voedsel en benodigde hygiënematerialen.

 

Sponsoring

Onze gelovige naasten in de gesloten landen zien uit naar steun en bemoediging van medechristenen. Mogelijkheden om dat persoonlijk te doen zijn er nauwelijks. Maar met uw gift kunt u dit werk wel mogelijk maken. Helpt u mee om dit ‘onzichtbare’ werk te steunen?

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

75.359,-
0,-
108.450,-

verhaal

De familie van mevrouw Min organiseerde geheime kerkdiensten.

“Op een dag kwam ik thuis uit school. Ik had meteen door dat er iets niet klopte. Het huis was een puinhoop en mijn moeder zat op de bank met gezwollen ogen. ‘De veiligheidsdiensten zijn geweest’ zei ze. Ze vonden een Bijbel en hebben mijn vader meegenomen. Dagenlang leefden we in angst. Wat als de politie terug zou komen? Die angst bleek terecht. De politie kwam terug en we werden verbannen naar een klein dorp, waar we continu in de gaten gehouden werden door de geheime dienst. In alle huizen zat afluisterapparatuur. Iedereen in het dorp was straatarm. We probeerden ons eigen voedsel te verbouwen, maar vaak mislukte de oogst. Het was zwaar, maar we wisten dat God het kwade ten goede gebruikt.”

Na tien jaar ontsnapte mevrouw Min naar een buurland. Ze heeft haar vader nooit meer teruggezien.